Dla obywateli Ukrainy / для громадян України


Informujemy, że porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są:

Повідомляємо, що консультації з питань законності працевлаштування на території Республіки Польщі українською мовою надаються: