Spotkanie służb i instytucji kontrolnych

Autor: MG

W dniu 3 kwietnia 2019 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

W przedsięwzięciu wzięli udział Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych Waldemar Adametz, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nadbryg. Janusz Halak, funkcjonariusze Policji, przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Aneta Okoniewska oraz Małgorzata Grzanka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w  Bydgoszczy.

Podczas spotkania omówione zostały działania prewencyjne, jakie realizowane są w poszczególnych jednostkach.

Celem przedsięwzięcia było określenie obszarów możliwych wspólnych działań prewencyjno-promocyjnych, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

Fot.: A.O., KWP Bydgoszcz