Konkurs dla uczniów z zakładów rzemieślniczych - XIX edycja

12 kwietnia 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyła się XIX edycja regionalnego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Współorganizatorem konkursu był Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Uczestnikami konkursu było ponad dwudziestu uczniów z zakładów rzemieślniczych, kształcących się w zawodach: cukiernik, fryzjer, lakiernik stolarz, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, sprzedawca, ślusarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych.

Uczniowie zmierzyli się z testem składającym się z 40 pytań z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii pracy, postępowania powypadkowego i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz ppż.

           Czterech uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów z części pisemnej, dlatego przeprowadzono dogrywkę, na która składało się 20 pytań testowych. W dalszej części wyłoniona szóstka, która otrzymała największą ilość punktów z testu odpowiadała na pytania ustne przed Komisją Konkursową w składzie: Mirosław Trojanowski –Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Marta Wiśniewska – Radca Okręgowego Inspektoratu  Pracy w Bydgoszczy, Izabela Goślińska – Starszy specjalista ds. promocji i przedsiębiorczości  Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Laureatami zostali uczniowie ze szkół:

Sześciu laureatkom atrakcyjne nagrody rzeczowe wręczył Waldemar Adametz – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. prawno-organizacyjnych oraz Piotr Andrzej Krzyżaniak – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Uczennice, które uplasowały się na dwóch pierwszych miejscach (z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie oraz z Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu), będą reprezentowały nasz region w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o zasadach BHP w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

rzemiosło2

 

rzemiosło1

rzemioslo3