Bezpieczne wakacje na wsi. „Szanuj Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”

Autor: MG

Podczas wakacji pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w ramach tematu prewencyjnego PIP „Szanuj Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”  przeprowadzili pogadanki dla dzieci zamieszkujących tereny wiejskie. Wszystko po to, aby u najmłodszych zaszczepić dobre praktyki i uwrażliwić ich na problem zagrożeń związanych z pomaganiem rodzicom przy pracy w gospodarstwie rolnym i przebywaniem na wsi. Spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. Organizowane były także konkursy wiedzy o bhp w rolnictwie, wręczano nagrody rzeczowe w postaci gadżetów prewencyjnych. Każdy z uczestników otrzymał także wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, smycze oraz odblaski.