Podsumowanie Kampanii "Dobry przepis na bezpieczeństwo"

Autor: MG

Miło nam poinformować, że w ramach kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” program prewencyjno-kontrolny ukończyło  7 przedsiębiorców.

Przedstawiciele zakładów, których działalność obejmuje: ubój zwierząt, przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcję wyrobów z mięsa, w tym wyrobów z mięsa drobiowego uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych. 

Następnie korzystając z „Listy kontrolnej z komentarzem”, przeprowadzono samokontrolę warunków pracy w swoich zakładach, dostosowując je do obowiązujących przepisów.

Kolejnym etapem programu były kontrole sprawdzające przeprowadzane przez inspektorów pracy.

 

Zaświadczenia o ukończeniu programu otrzymali: