Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 22 maja 2024
1:51 minut

W dniach 13-17 maja 2024 r. odbyła się XI edycja „Tygodnia Bezpieczeństwa” pod hasłem: „OGARNIĘTE. WSZYSTKO W PORZĄDKU”. W ramach powyższej akcji Inspektorzy Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili na wybranych budowach szkolenia dla kadry z sektora budowlanego.

W dniu 13.05.2024 r. na budowie hali produkcyjnej w Bydgoszczy zorganizowano pokaz ewakuacji operatora żurawia wieżowego z jego kabiny. W wydarzenie to zaangażowała się głównie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej z Bydgoszczy, kierownictwo budowy wraz ze służbą bhp oraz inspektorzy pracy OIP Bydgoszcz. Pokaz zainteresował media, m.in. TVP3 Bydgoszcz, Radio PiK oraz lokalną prasę. Na budowie podczas pokazu i szkolenia kierownictwo OIP Bydgoszcz – Andrzej Bugalski i Waldemar Adametz – a także inspektorzy pracy: Lucyna Tobisz-Domagalska, Grażyna Kodan, Małgorzata Wieczorek, Kamil Nyckowski, Marcin Woźniak odpowiadali na pytania i omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w budownictwie.

Na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz na budowach infrastruktury drogowej w Bydgoszczy w dniu 14.05.2024 r. inspektor pracy Lucyna Tobisz-Domagalska przeprowadziła 6 szkoleń dla inżynierów i wykwalifikowanych robotników budowlanych. Tematyka szkoleń obejmowała głównie zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych. Tego samego dnia inspektor pracy Grażyna Kodan przeprowadziła szkolenie z prac ziemnych i instalacyjnych oraz wypadków przy pracy w siedzibie podmiotów z branży budowlanej z Bydgoszczy.

W dniu 14.05.2024 r. na budowie 4-go kręgu Opery Nova w Bydgoszczy zorganizowano pokaz ratownictwa medycznego, w którym udział wzięli pracownicy budowy, studenci budownictwa Politechniki Bydgoskiej oraz inspektorzy pracy: Małgorzata Wieczorek, Kamil Nyckowski i Marcin Woźniak. Po pokazie wygłoszono na budowie prelekcję nt. zagrożeń wypadkowych w branży budowlanej.

Dnia 15.05.2024 r. na budowie hali w Bydgoszczy inspektor pracy Grażyna Kodan przeprowadziła dla pracowników firm budowlanych szkolenia z prac na wysokości. Ponadto zorganizowano pokaz gaszenia pożaru różnymi gaśnicami.

W tym samym dniu na budowie w Toruniu inspektor pracy Małgorzata Wieczorek wygłosiła prelekcję nt. wypadków przy pracy.

Wszystkie szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem w sektorze budowlanym w kontekście bezpiecznego prowadzenia budów i stosowania dobrych praktyk.

Autor: M.W.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu