Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Pamiętaj przed zgłoszeniem

Przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się czy jesteś na stronie właściwego inspektoratu Pracy.

Wybierz inny inspektorat

Telefoniczne zgłaszanie wypadków przez całą dobę:   602 591 278  (dotyczy wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych)

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Plac Piastowski 4a
85-012 Bydgoszcz

tel.: 52 320 24 00 000
fax: 52 321 42 40
email: kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-puap: /PIPOIPBydgoszcz/SkrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30

Godziny urzędowania kancelarii:
poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

Zgłaszając wypadek należy podać następujące informacje:

  • nazwa i adres pracodawcy,
  • gdzie i kiedy wydarzył się wypadek,
  • skutki wypadku (rodzaj odniesionych obrażeń),
  • status poszkodowanego (pracownik, zleceniobiorca, pracownik agencji pracy tymczasowej itp.),
  • imię i nazwisko poszkodowanego, wiek, wykonywany zawód,
  • krótka informacja o okolicznościach zdarzenia,
  • dane do kontaktu z osobami mogącymi udzielić dalszych informacji (pracodawca, pracownik służby bhp itp.),
  • zgłaszający (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko).


Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy” (Kodeks pracy art. 234 § 2)

Obowiązki pracodawcy w zakresie zgłaszania i rejestrowania wypadków przy pracy

Szukaj

Logo PIP

Menu