Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcj ...

Dowiedz się więcej

Zgłoś wypadek

Telefoniczne zgłaszanie wypadków przez całą dobę:   602 591 278  (dotyczy wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych) Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Pl ...

Dowiedz się więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Porady prawne telefoniczne

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów:

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od  9:00 do 15:00

Porady prawne osobiste

Bezpłatne porady prawne osobiste udzielane są pracownikom i pracodawcom:

Porady prawne osobiste specjalistów

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu pracy w Bydgoszczy

W okresie od 06.11.2023 r. do 30.11.2023 r. porad prawnych będą udzielać specjaliści z następujących dziedzin prawa pracy:

 

Porady prawne elektroniczne

* Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.


Główny Inspektorat Pracy

Bezpłatne porady prawne udzielane są również przez Główny Inspektorat Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonu:

  • dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006
  • dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 599 000

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

Szukaj

Logo PIP

Menu