• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.08.2022

Porady Prawne


BEZPŁATNE PORADY PRAWNE:

- dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 418

- dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 595 418

 

Dni i godziny udzielania porad telefonicznych:

Porady z zakresu prawa pracy udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach
od 09:00 do 15:00

 

Dodatkowo, bezpłatne telefoniczne porady prawne udzielane są przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy:

- dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006

- dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 599 000

 

PORADY OSOBISTE:

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu pracy w Bydgoszczy

- w poniedziałek w godzinach 08:00 - 18:00

- od wtorku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00
 

 w siedzibie Oddziału w Toruniu

- w poniedziałek w godzinach 08:00 - 14:00

- od środy do piątku w godzinach 08:00 - 14:00
 

 w siedzibie Oddziału we Włocławku

- od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 14:00
 

w siedzibie Oddziału w Grudziądzu

- we wtorek w godzinach 08:00 - 14:00

 

PORADY OSOBISTE SPECJALISTÓW:

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu pracy w Bydgoszczy

 

W okresie od 04.05.2023 r. do 30.06.2023 r. na terenie siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy porad prawnych będą udzielać specjaliści z następujących dziedzin prawa pracy:

- w dniu 29.05.2023 r., 02.06.2023 r., 21.06.2023 r., 29.06.2023 r. – specjalista

z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń,

- w dniu 28.06.2023 r. – specjalista z zakresu przepisów
o pracownikach młodocianych,

- w dniu 11.05.2023 r. i 22.06.2023 r. – specjalista z zakresu przepisów
o działalności leczniczej,

- w dniu 12.05.2023 r. – specjalista z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych,

- w dniu 04.05.2023 r., 25.05.2023 r., 07.06.2023 r. – specjalista z zakresu wypadków przy pracy

- w dniu 17.05.2023 r., 29.05.2023 r., 05.06.2023 r.   – specjalista z zakresu legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców,

- w dniu 24.05.2023 r., 30.05.2023 r., 07.06.2023 r., 16.06.2023 r.,  – specjalista
z zakresu przestrzegania przepisów prawa w budownictwie.,

- w dniu 19.05.2023 r. i 19.06.2023 r. – specjalista z zakresu czasu pracy kierowców,

- w dniu 12.06.2023 r. – specjalista z zakresu przepisów regulowanych Kartą Nauczyciela.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne