• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.02.2022

Kierownictwo

p.o. Okręgowego Inspektora Pracy
Andrzej Bugalski

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy 
ds. Prawno-Organizacyjnych 
-

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy 
ds. Nadzoru 
Waldemar Adametz


Okręgowy Inspektor Pracy przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek od 8:00 do 10:00


GIP Przejdź do GIP Porady prawne