• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.02.2023

Wypadki przy pracy w 2023

 

Rok

Liczba wypadków 

ogółem

w tym

Śmiertelne

Ciężkie

Zbiorowe

Lekkie

2023

styczeń

12

4

6

2

-

luty

10

4

3

1

2

marzec

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

grudzień  

 

 

 

 

 

 

 

W styczniu 2023 roku do OIP w Bydgoszczy zgłoszono ogółem 12 wypadków, w tym  4  wypadki śmiertelne, 6 wypadków  ciężkich oraz 2 wypadki zbiorowe.

 

 

Wypadki śmiertelne – styczeń 2023

 

1. 19 stycznia 2023 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 11.00 w kompleksie leśnym w gminie Obrowo uległ pracownik zakładu świadczącego usługi wycinki drzew z siedzibą w miejscowości Witowąż.  Poszkodowany w trakcie wycinania drzewa został uderzony przez przewracające się drzewo. W wyniku doznanych urazów mężczyzna poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

 

2. 20 stycznia 2023 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 12 stycznia 2023 roku około godz. 10.00 na terenie zakładu prefabrykatów w miejscowości Kurzętnik uległ pracownik przedsiębiorstwa produkcji betonowych wyrobów dla budownictwa z siedzibą w Golubiu – Dobrzyniu.  Mężczyzna w trakcie wykonywania pracy zgłosił złe samopoczucie (stawił się do pracy po absencji chorobowej). Udał się do pomieszczenia szatni celem przebrania się i opuszczenia zakładu. Po pewnym czasie pracownicy zastali poszkodowanego, gdy leżał  na podłodze w szatni. Natychmiast podjęto akcję reanimacyjną i wezwano służby medyczne.  Prowadzone czynności ratunkowe nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Lekarz stwierdził zgon z powodu niewydolności krążeniowo – oddechowej.

 

3. 27 stycznia 2023 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 16 stycznia 2023 roku na parkingu w miejscowości Krefeld w Niemczech uległ pracownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi transportu towarów z siedzibą w Rogowie. Poszkodowany zatrudniony na stanowisku kierowcy telefonicznie zawiadomił bazę zakładu iż podczas postoju źle się poczuł. Na miejsce wysłano innego pracownika, który znajdował się w pobliżu. Pracownik ten po przybyciu na miejsce wezwał służby medyczne. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala, gdzie zmarł. W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok stwierdzono zator płucny.

 

4. 28 stycznia 2023 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 17.20 uległ pracownik zakładu przetwórstwa drewna w Osiu. Podczas ręcznego zasypywania trocin do zbiorników przykotłowych doszło do eksplozji pyłu drzewnego. W wyniku doznanych urazów mężczyzna poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.    

 

 

Wypadki ciężkie – styczeń 2023

 

1. 01 stycznia 2023 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 18.30 uległ pracownik zakładu branży spożywczej w Kruszwicy. Podczas wykonywania prac w rozdzielni elektrycznej poszkodowany został porażony łukiem elektrycznym. Spowodowało to poparzenie prawej ręki.

 

2. 03 stycznia 2023 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 08.10 na terenie zakładu robót i naprawy dróg w miejscowości Nowa Wieś uległ pracownik przedsiębiorstwa. Poszkodowany wraz z innymi pracownikami wykonywał prace związane z demontażem podzespołów kruszarki. Do prac transportowych używano koparko – ładowarki z zamontowanymi do niej zawiesiami  hakowymi. W chwili podnoszenia elementu maszyny jeden z luźno wiszących haków zaczepił o obudowę, a następnie po uwolnieniu uderzył mężczyznę powodując urazy głowy i prawej ręki.

 

3. 19 stycznia 2023 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 07.40 uległa pracownica zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w miejscowości Katarzynki. Poszkodowana została potrącona i najechana przez wózek jezdniowy podnośnikowy. W wyniku zdarzenia kobieta doznała urazów kończyn dolnych. Poszkodowaną przetransportowano do szpitala.

 

4. 20 stycznia 2023 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 10.30 podczas remontu budynku w miejscowości Bytoń uległa osoba świadcząca pracę zarobkową w ramach umowy zlecenie z właścicielem zakładu instalacji i naprawy sprzętu elektrycznego z siedzibą we Włocławku. Poszkodowany stojąc na drabinie wykonywał pracę związaną z wymianą instalacji elektrycznej w budynku. Nagle utracił równowagę i spadł z wysokości ok. 1,5 metra na betonową posadzkę. Upadając uderzył głową o betonowy próg. Nieprzytomny został przetransportowany do szpitala.  

 

5. 26 stycznia 2023 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 16.05 w hali produkcyjnej zakładu produkcji konstrukcji metalowych w Inowrocławiu uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz podmiotu świadczącego usługi z siedzibą w Łomży. Poszkodowany obsługiwał prasę hydrauliczną -czynności polegały na znakowaniu elementów z blachy. W wyniku kontaktu lewej dłoni ze stemplem prasy doszło do amputacji palców dłoni.

 

6. 28 stycznia 2023 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu 27 stycznia 2023 roku około godz. 17.15 uległ pracownik zakładu produkcji mebli z siedzibą w Wąbrzeźnie. Podczas obsługi prasy do obróbki metali doszło do kontaktu ruchomego elementu maszyny - stempla z dłonią pracownika. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał urazu zmiażdżenia trzech palców.

 

Zgodnie z ustaleniami z dnia 27 lutego 2014 roku dotyczącymi umieszczania na stronie internetowej informacji o wypadkach, w miesiącu styczniu 2023 roku dokonano opisu zgłoszonych 4 wypadków śmiertelnych oraz  6 wypadków ciężkich. Nie opisano  zgłoszonych 2 wypadków zbiorowych (meldunki 11 i 12 ). 

W lutym 2023 roku do OIP w Bydgoszczy zgłoszono ogółem 10 wypadków, w tym  4  wypadki śmiertelne, 3 wypadki  ciężkie, 1 wypadek zbiorowy oraz 2 wypadki tzw. lekkie.

 

 

Wypadki śmiertelne – luty 2023

 

1. 01 lutego 2023 roku Zatrudniający zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 05.40 na terenie hurtowni napojów w Bydgoszczy uległa osoba wykonująca pracę zarobkową w ramach umowy zlecenie na rzecz zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi ochrony mienia z siedzibą w Warszawie. Mężczyzna w trakcie czynności służbowych zgłosił telefonicznie swojemu przełożonemu złe samopoczucie. Po zapewnieniu zmiennika, około 04.30 opuścił teren zakładu – wyjechał własnym samochodem. O godzinie 05.40 został znaleziony w stanie nieprzytomności w swoim samochodzie. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.  

 

2. 08 lutego 2023 roku Pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.55 uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów metalowych z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim. Poszkodowany transportował ręcznie stalową rurę na terenie otwartym zakładu. Przechodząc przez bramę, chcąc ominąć stojący tam pojazd trzymany element wyprostował – ustawił w pionie.  Dotknął nim przewód elektroenergetycznej linii napowietrznej. Mężczyzna został porażony prądem elektrycznym. Podjęto czynności reanimacyjne, a wezwane na miejsce służby ratownicze przewiozły mężczyznę do szpitala, gdzie poszkodowany zmarł.

 

3. 16 lutego 2023 roku Pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 03 lutego 2023 roku około godz. 10.00 podczas prowadzonych robót przy drodze powiatowej w okolicy miejscowości Nawry uległ pracownik zakładu budowy dróg z siedzibą w Toruniu. Poszkodowany zasłabł podczas pracy. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie 15 lutego br. zmarł. 

 

4. 20 lutego 2023 roku Pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 16 lutego 2023 roku około godz. 19.00 uległa pracownica jednej ze szkół wyższych w Bydgoszczy. Poszkodowana została odnaleziona nieprzytomna w pomieszczeniu toalety.  Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.

 

 

Wypadki ciężkie – luty 2023

 

1. 20 lutego 2023 roku Pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 17 lutego 2023 roku około godz. 15.30 na terenie zakładu produkcji papieru i tektury w Świeciu uległ pracownik zewnętrznego podmiotu dokonującego naprawy maszyn z siedzibą w Mysłowicach. Podczas ściągania okładziny z wału maszyny tzw. tekturnicy doszło do przygniecenia kciuka lewej dłoni przez element maszyny. W szpitalu dokonano pourazowej amputacji paliczka kciuka.

 

2. 21 lutego 2023 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 10 lutego 2023 roku około godz. 10.00 podczas prac zagospodarowania brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy uległ pracownik zakładu produkcji i montażu konstrukcji metalowych z siedzibą w miejscowości Rzuców woj. mazowieckie. Podczas wykonywania prac montażowych przy budowie hangaru żeglarskiego mężczyzna spadł z drabiny  uderzając głową o posadzkę. W wyniku uderzenia doznał obrażeń twarzoczaszki. W chwili zgłaszania wypadku przebywał w szpitalu w stanie śpiączki farmakologicznej.

 

3. 28 lutego 2023 roku Pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 08.40 uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów tartacznych w miejscowości Lulkowo. Podczas udrażniania odciągu przy strugarce czterostronnej doszło do pochwycenia odzieży na lewej ręce pracownika i wciągnięcia ręki przez mechanizm podający. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał ran szarpanych dłoni i przedramienia lewej ręki.

 

 

Zgodnie z ustaleniami z dnia 27 lutego 2014 roku dotyczącymi umieszczania na stronie internetowej informacji o wypadkach, w miesiącu lutym 2023 roku dokonano opisu zgłoszonych 4 wypadków śmiertelnych oraz  2 wypadków ciężkich. Nie opisano  zgłoszonego 1 wypadku zbiorowego (meldunek nr 17)  oraz  2 wypadków tzw. lekkich (meldunki 14 i 15). 

 

nagłe zdarzenia medyczne – kolor zielony

komunikacyjne – kolor niebieski

śmiertelne – kolor czerwony

pozostałe – kolor czarny

   • nie opisano wypadków zbiorowych, lekkich oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne