• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Informacja dla osób głuchoniemych

Osoby głuchonieme będące klientami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się, mogą korzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w Urzędzie. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z Urzędem pocztą elektroniczną, faksem (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub telefonicznie na numer sekretariatu OIP 52 32 02 470. Pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy zajmuje się umówieniem wizyty i będzie w bieżącym kontakcie z uprawnionym tłumaczem języka migowego.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

W ramach wykorzystywania środków wspierających komunikowanie się osób niesłyszących i mających trudności w porozumiewaniu się Urząd udostępnia również możliwość doręczania korespondencji w formie dokumentów elektronicznych, pocztą elektroniczną i faksem, udzielając odpowiedzi w sposób podany we wniosku lub zwyczajowo przyjęty.

Ponadto informujemy, że udostępniamy link, pod którym można bezpłatnie pobrać oprogramowanie odczytujące treść dowolnego serwisu internetowego.
Powyższe sposoby komunikowania się są zgodne z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017 r.  poz. 1824 t.j.).


GIP Przejdź do GIP Porady prawne