Program Państwowej Inspekcji Pracy "Bezpiecznie w szkole"

Autor: MG

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz wszystkich innych osób związanych ze środowiskiem szkolnym Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podjął decyzję o uruchomieniu programu profilaktycznego „Bezpiecznie w szkole”, którego celem jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia podczas pandemii.

            Inspektorzy pracy będą prowadzili w szkołach indywidualne szkolenia realizowane w uzgodnieniu z Dyrekcją placówek.

            Poniżej publikujemy list intencyjny Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka.

 

Kontakt do Sekcji Prewencji i Promocji

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

tel.: 52 320 24 26

mail: prewencja@bydgoszcz.pip.gov.pl