Konferencja prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Autor: MG

         W dniu 2 września 2020 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowemu programowi profilaktycznemu „Bezpiecznie w szkole”, którego celem jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami biologicznymi (SARS-CoV-2).

            W konferencji prasowej wzięli udział Okręgowy Inspektor Pracy Zbigniew Studziński, Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy Iwona Glamowska i Waldemar Adametz oraz inspektorzy pracy Katarzyna Borowiecka i Beata Gołębiewska.

Okręgowy Inspektor Pracy Zbigniew Studziński wyjaśnił, jak będzie wyglądać profilaktyka w szkołach; inspektorzy pracy będą składać krótkie, przyjazne wizyty dookreślając, co będzie przedmiotem dalszych działań. Podkreślił, że tylko współpraca z kuratorium oświaty oraz związkami zawodowymi zaowocuje korzystnymi rozwiązaniami.

            Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Waldemar Adametz podkreślił, iż jest to program prewencyjny, który ma na celu pomóc m. in. w ocenie ryzyka zawodowego i nie ma on charakteru kontroli.

Waldemar Adametz wyjaśnił, w jaki sposób inspektorzy będą prowadzić działania; „Planowana jest wizytacja kilkudziesięciu szkół na tydzień. Dwunastu inspektorów oddelegowanych jest do pracy w terenie. Chcemy uzbroić dyrektorów w wiedzę. Będą też organizowane szersze szkolenia w formie internetowej. Pierwsze wizytacje rozpoczną się już w tym tygodniu”.

Podkreślił również, że informacja o działaniach prewencyjnych dotrze do każdej placówki za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

            Inspektor pracy Katarzyna Borowiecka wspomniała o przygotowanej prezentacji multimedialnej „Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole”, która ma na celu pomóc dyrektorom w dokonaniu aktualizacji ryzyka zawodowego w związku z zagrożeniem wirusa SARS-CoV-2.

fot. Anna Kopeć

http://tygodnikbydgoski.pl/bydgoszcz/nowy-program-inspekcji-pracy-bezpiecznie-w-szkole-konferencja