Działania w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie

Autor: MG

W dniu 5 października 2021 r. w ramach ósmej edycji Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie pod nazwą „Koniecznie bezpiecznie”, na placu składowym budowy w Ostaszewie (modernizacja linii kolejowej Toruń Wschodni- Chełmża), generalnego wykonawcy inwestycji i sygnatariusza zrzeszonego w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, firmy PORR S.A odbył się pokaz dobrych praktyk na budowie. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami ewakuacji z zadymionego pomieszczenia, obejrzeć jej pokaz oraz resuscytację krążeniowo-oddechową na osobie ewakuowanej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Omówiono i pokazano również, jak należy opatrywać rany a także ewakuację nieprzytomnej osoby z samochodu osobowego. Kolejnym pokazem był wybuch oleju i dezodorantu oraz gaszenie pożarów z użyciem różnego typu gaśnic.

Po blisko dwugodzinnym pokazie uczestnicy, wykonawcy robót udali się do siedziby firmy PORR S.A., w Chełmży na wykład „Dobre praktyki na budowie” który wygłosił p.o. nadinspektora pracy Marcin Woźniak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

Podczas prelekcji inspektor pracy przedstawił przepisy oraz obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie robót budowlanych, schemat organizacyjny na budowie, ogólne przepisy bhp a także dobre praktyki i nieprawidłowości na budowie oraz przykłady prostych i kreatywnych rozwiązań, które mają na celu zminimalizowanie wypadków.

Na uwagę zasługuje fakt, iż omawiane zagadnienia nie dotyczyły wyłącznie prac na wysokości i w wykopach, ale również robót torowych. Ponadto przedstawiono także zagadnienia  dotyczące rusztowań, budownictwa wodnego, drogowo- mostowego.

W dalszej części spotkania uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali pytania.

Zainteresowanie wydarzeniem przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Warto podkreślić, że zainteresowały się nim lokalne media m. in. TVP3 Bydgoszcz oraz Radio PiK.

https://bydgoszcz.tvp.pl/56216871/trwa-tydzien-bezpieczenstwa-w-budownictwie