• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.07.2022

Konferencja prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

W dniu 14 lipca 2022 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu półrocza 2022 r. działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy oraz planowaniu kontroli  i innych działań na III kwartał 2022 r., podsumowaniu czerwcowej akcji Państwowej Inspekcji Pracy "Kontrole na małych budowach", które są elementem "Strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego" oraz wypadkom przy pracy zaistniałym w II kwartale br.

W konferencji prasowej wzięli udział p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Andrzej Bugalski oraz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Waldemar Adametz.

Podczas spotkania p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Andrzej Bugalski przedstawił efekty oraz zakres działań kontrolno-nadzorczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w pierwszym półroczu br.

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Waldemar Adametz podkreślił, że wszystkie działania kontrolne, które miały miejsce w pierwszym półroczu 2022 r. odbyły się w tradycyjnej formie (u pracodawców), następnie przekazał dane statystyczne.

 Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadzili 1589 kontroli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w okresie styczeń-czerwiec), wydali:

- 5204 decyzji dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, z czego 1089 decyzji natychmiastowych, które związane są z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, 133 decyzje dotyczyły wstrzymania prac,

- 5398 wniosków w wystąpieniach związanych z urlopami, czasem pracy, umowami o pracę.

Wystawiono 310 mandatów na kwotę 359 600 złotych oraz 21 wniosków o ukaranie do sądów.

Następnie kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zaapelowało do pracodawców  o zwrócenie uwagi na zbliżające się upały, przypomniało, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie napojów pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25 stopni C oraz pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni C.

Przekazali apel Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko „Chrońmy zdrowie podczas upałów”, który dostępny jest na stronie www Głównego Inspektoratu Pracy.

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/125981,chronmy-zdrowie-podczas-upalow-.html

Dziennikarze pytali m. in. o kwestie dot. pomieszczeń klimatyzowanych. Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Bugalski podkreślił, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości prawnej wydawania decyzji w tym zakresie, dodając iż montaż klimatyzacji w pomieszczeniach jest  dodatkowym działaniem pracodawcy. Wyraził nadzieję, że w sytuacji zmieniającego się klimatu zostaną wdrożone prace przez ustawodawcę w tym zakresie.

 Trzecia część konferencji prasowej poświęcona była podsumowaniu czerwcowej akcji Państwowej Inspekcji Pracy "Kontrole na małych budowach".

Waldemar Adametz przypomniał o założeniach trzyletniej kampanii prewencyjno- kontrolnej „Budowa. STOP wypadkom!”, która rozpoczęła się w tym roku. Poinformował, że zmasowane kontrole w ramach w/w będą przeprowadzane dwa razy w roku, a następnie przekazał dane z czerwcowej akcji. Inspektorzy pracy na terenie województw kujawsko-pomorskiego przeprowadzili 38 kontroli, wydali 227 decyzji, z czego 145 natychmiastowych, wystawili 19 mandatów na kwotę 20 100 złotych.

Jako przykład działania OIP w Bydgoszczy w zakresie zapobiegania wypadkom  w budownictwie, podał wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczący podniesienia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Najczęstsze nieprawidłowości, z jakimi spotkali się inspektorzy pracy w czasie czynności kontrolnych to brak środków ochrony indywidualnej, niewłaściwe urządzenia ochronne na rusztowaniach, a także brak zabezpieczeń stanowisk przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości i w wykopach.

Podczas konferencji Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy przypomniał również  o autorskim, pilotażowym temacie Okręgowego Inspektoratu Pracy „Czas pracy i wynagrodzenia w kancelariach prawnych i komorniczych”. Z informacji powziętych podczas poradnictwa wynika, że w miejscach, w których de facto powinny być przestrzegane przepisy prawa pracy, zdarzały się sytuacje, w których nie przestrzegano tego prawa, szczególnie w zakresie czasu pracy.

Relacje z konferencji w mediach:

https://bydgoszcz.tvp.pl/61288024/polrocznych-efekt-dzialan-inspektorow-z-okregowej-inspekcji-pracy

https://www.radiopik.pl/2,102293,inspekcja-pracy-najwiecej-ciezkich-i-smiertelnyc

 

 

autor: MG


GIP Przejdź do GIP Porady prawne