• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.08.2022

„Zdobądź Dyplom PIP” - program prewencyjny

W dniu 08.08.2022 roku w siedzibie Oddziału OIP Bydgoszcz w Grudziądzu odbyło się szkolenie dla pracodawców biorących udział w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”. Ww. program oparty jest na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy (przede wszystkim z listy kontrolnej z komentarzem) i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele 8 firm.

autor: B.K.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne