• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.09.2022

Konferencja „Zatrudnianie pracowników młodocianych”

Zapraszamy do udziału osobistego lub on-line w konferencji, która odbędzie się 14.09.2022 r. w godz. 12.00 – 14.30 w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy. Konferencja pn. „Zatrudnianie pracowników młodocianych” organizowana jest przez OHP, KPIRiP oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy pod patronatem Radio PiK.

W programie konferencji m.in.:

- zatrudnianie pracowników młodocianych, w tym młodocianych z państw „trzecich”,
- egzaminy czeladnicze,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników,
- panel dyskusyjny.

autor: B.K.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne