• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.01.2023

Szkolenie dla Członków Związku Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

W dniu 12.01.2023 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla przedstawicieli pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Inspektor pracy Magdalena Araczewska wygłosiła prelekcję w zakresie zmian w przepisach prawa pracy, które zaczęły obowiązywać w 2023 roku.

Uczestnikom zostały również przedstawione projekty zmian w prawie pracy w zakresie pracy zdalnej oraz dopuszczalności badania stanu trzeźwości pracowników przez pracodawców.

Przedstawiono również proponowane zmiany w polskim prawie pracy będące elementem implementacji dwóch dyrektyw unijnych tj. Dyrektywy Parlamentu EU i Rady 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz 2019/1158 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 30 przedstawicieli.

Należy podkreślić, że było to kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy a Związkiem Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Fot.: Łukasz Gapa ZPDiWR

autor: MG


GIP Przejdź do GIP Porady prawne