• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.01.2023

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci, którego współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych sytuacji unikamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki, patronat medialny TVP INFO.

Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych sytuacji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

Działanie jest częścią kampanii prewencyjnej KRUS „Rola rolnika, by upadku unikał” oraz programu prewenycjnego PIP "Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym".

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest w czerwcu 2023 roku.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2023/konkurs_na_rymowanke_2023/regulamin_rymowanka_2023.pdf

Zachęcamy uczestników Konkursu do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi dla dzieci, które znajdują się pod linkiem: 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3618&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c154749f51f80da4e7eeb6af699e1292

W przypadku pytań prosimy o kontakt z  najbliższym OR KRUS  https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/oddzialy-regionalne-szczegoly/or-w-bydgoszczy/ lub Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl. 
 

autor: MG


GIP Przejdź do GIP Porady prawne