• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.02.2023

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” to hasło tegorocznego Konkursu Plastycznego dla Dzieci organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Agro Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny nad konkursem sprawują: TVP INFO, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, portal wiescirolnicze.pl oraz magazyn rolniczy Agro Profil.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, a także popularyzowanie zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym.

Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać dwuwymiarową pracę plastyczną w formacie A3

w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 31 marca  2023 r. (decyduje data wpływu prac do właściwego oddziału).

Adres dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Bydgoszczy

ul. Wyczółkowskiego 22

85-092 Bydgoszcz 

Sposób zgłaszania prac do konkursu oraz warunki uczestnictwa określa regulamin. Więcej informacji na temat organizacji działania można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS – dane kontaktowe znajdują się pod linkiem https://www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/

Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy oraz pozostałych współorganizatorów i patronów konkursu.

W zał. Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy

autor: MG


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne