• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.02.2023

Porozumienie pomiędzy ZSB Bydgoszcz a OIP Bydgoszcz

Mając na uwadze dążenie do osiągania wysokich standardów w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa  pracy wśród młodzieży szkolnej jako przyszłych pracodawców lub pracowników oraz rozwoju ochrony człowieka w środowisku pracy zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – mgr inż. Magdalenę Popielewską a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy reprezentowanym przez p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Bydgoszcz – Andrzeja Bugalskiego. Podpisanie porozumienia odbyło się w dniu 15.02.2023r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu pracy w Bydgoszczy. Przy podpisaniu porozumienia obecny był również Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy – Waldemar Adametz.

Zakres współpracy będzie obejmował m.in.: podejmowanie działań w ramach programów prewencyjno-promocyjnych OIP Bydgoszczy w celu podnoszenia poziomu wiedzy uczniów i pracowników oraz promowania dobrych praktyk w zakresie prawa pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, realizowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych oraz prewencyjnych w dziedzinie ochrony pracy, wspieranie wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie zagadnień ochrony człowieka pracującego w środowisku pracy.

Pierwszym owocem współpracy w ramach powyższego porozumienia będzie wspólna organizacja konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

autor: T.Sz.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne