• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.02.2023

Szkolenie dla uczniów klas rolniczych w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie

W lutym 2023 r. rozpoczęły się intensywne działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie pod nazwą „Szanuj Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

W dniu 23.02.2023 r. starszy inspektor pracy główny specjalista Gabriel Tyszkiewicz przeprowadził szkolenie dla uczniów z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie dot. m. in. bhp w rolnictwie, zagrożeń występujących podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, zapobiegania i wypadkom związanym z upadkiem osób, stosowania środków ochrony roślin, nawozów mineralnych organicznych oraz wypadków.

autor: MG


GIP Przejdź do GIP Porady prawne