• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.03.2023

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zaprasza właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w XX edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem Konkursu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe, w skład których wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W osiemnastu dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych, laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Ważne terminy:

21.04.2023 r. - upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie

30.06.2023 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego

10-28.07.2023 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie)

Film promujący konkurs:

http://https://www.youtube.com/watch?v=PXZFFbdS1XU

Regulamin konkursu:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2023/BGR_2023/Regulamin_BGR_2023_zatw.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2023/BGR_2023/Zalacznik_nr_1__formularz.pdf

Arkusz oceny:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2023/BGR_2023/Zalacznik_nr_2_Arkusz_oceny_do_Regulaminu_BGR.pdf

 

autor: MG


GIP Przejdź do GIP Porady prawne