• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.03.2023

Szkolenie dla studentów Politechniki Bydgoskiej

W dniu 13.03.2023 r. w auli Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla studentów Wydziału Budownictwa.

Spotkanie przeprowadzono w ramach kampanii prewencyjno-kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy „Budowa. Stop wypadkom!”

 Prowadzący szkolenie p.o. nadinspektora pracy Marcin Woźniak poruszył zagadnienia związane z:

- przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w budownictwie,

- podstawowymi prawami i obowiązkami pracowników, w tym osób sprawujących nadzór,

- najczęściej popełnianymi wykroczeniami w aspekcie stwierdzanych nieprawidłowości na budowach,

- odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej kierownika budowy na przykładach ostatnio zaistniałych wypadków na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Druga część spotkania odbyła się na budowie Akademickiego Centrum Sportu.

Tam studenci mieli możliwość zapoznania się z przebiegiem procesu budowlanego oraz zastosowaniem dobrych praktyk w budownictwie.

W spotkaniu wzięły również udział przedstawicielki OIP w Bydgoszczy; p.o. nadinspektora pracy Małgorzata Wieczorek oraz radca z sekcji prewencji i promocji Małgorzata Grzanka.

Władzom uczelni dziękujemy za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia i pomoc w jego organizacji.

autor: MG


GIP Przejdź do GIP Porady prawne