• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.03.2023

Szkolenie dla uczniów klas rolniczych w ZSCKR w Starym Brześciu

W dniu 17.03.2023 r. starszy inspektor pracy główny specjalista Gabriel Tyszkiewicz z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadził szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gronowie dot. m. in. bhp w rolnictwie, zagrożeń występujących podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, zapobiegania i wypadkom związanym z upadkiem osób, stosowania środków ochrony roślin, nawozów mineralnych organicznych oraz wypadków.

autor: MG


GIP Przejdź do GIP Porady prawne