• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.04.2023

Konkurs pn."Bezpieczny w pracy - 2023"

W dniu 21.04.2023 w Toruniu, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej OHP odbył się konkurs organizowany przez Wojewódzką Komendę OHP w Toruniu przy współudziale z Okręgowym Inspektoratem Pracy PIP w Bydgoszczy. Do konkursu pn. „Bezpieczny w Pracy – 2023” przystąpiła młodzież z jednostek OHP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego. Po oficjalnym przemówieniu w którym głos zabrał m.in. Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Bugalski uczestnicy konkursu przystąpili do rozwiązywania testu składającego się z 50 pytań z zakresu wiedzy obejmującej przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisów dotyczących bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy.  Po około 2 godzinach komisja konkursowa, której przewodniczyła pani Ewa Kalemba – Starszy Inspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy o.Toruń, wyłoniła zwycięzcę konkursu. Została nią Zuzanna Gąsiorek. Laureatce konkursu została wręczona nagroda którą ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. Wręczenia nagrody dokonał Okręgowy Inspektor Pracy – Andrzej Bugalski.

autor: T.Sz.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne