• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.04.2023

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

W dniu 26.04.2023 r. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Gabriel Tyszkiewicz i Dariusz Kistela przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy m. in. z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Opec w Grudziądzu, MSU Oddział w Bydgoszczy oraz Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy.

W trakcie spotkania inspektorzy pracy omówili zakres uprawnień i obowiązków społecznego inspektora pracy w świetle ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy, formy współpracy z organami Państwowej Inspekcji Pracy oraz zasady działania społecznej inspekcji pracy ze szczególnym uwzględnieniem procedury postępowania powypadkowego oraz ich roli w postępowaniu powypadkowym.

autor: MG


GIP Przejdź do GIP Porady prawne