• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.04.2023

Program prewencyjny PIP pn."Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym"

W dniu 27.04.2024r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyło się szkolenie w zakresie programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” w którym wzięli udział przedstawiciele firm z woj. kujawsko - pomorskiego. Program skierowany jest do pracodawców zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych, w których zatrudnieni pracownicy narażeni są na zagrożenia związane z charakterem pracy i miejscem jej wykonywania. Celem programu jest zapobieganie wypadkom przy pracy oraz wspieranie przedsiębiorstw w dostosowaniu istniejących warunków pracy do wymogów przewidzianych przepisami prawa. Program jest oparty na zasadzie samokontroli prowadzonej przez pracodawcę, na podstawie dostarczonej na szkoleniu listy kontrolnej  przy  eksperckiej  pomocy  inspektorów  pracy. Udział w programie i pozytywny wynik audytu skutkują otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego.

autor: T.Sz.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne