• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.05.2023

Zdobądź dyplom PIP

Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy to program realizowany przez Inspekcję od wielu lat. Jego ideą jest podwyższenie standardów dotyczących przestrzegania prawa pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w mikroprzedsiębiorstwach. 14 pracodawców zaproszonych do udziału w kampanii „Zdobądź Dyplom PIP” wzięło udział w szkoleniu, które odbyło się 9 maja 2023 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy Bydgoszczy. Szkolenie te poprowadzili nadinspektor pracy Magdalena Araczewska i starszy inspektor pracy Piotr Orliński.

Podczas szkolenia pracodawcy zapoznali się między innymi z zagadnieniami związanymi z oceną ryzyka, obowiązkami pracodawców wynikających z Kodeksu pracy i usłyszeli na temat roli Państwowej Inspekcji Pracy w systemie kontroli i nadzoru. W szkoleniu ujęto również zagadnienia związane ze zmianami w prawie pracy wynikającymi z wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy związanymi z wprowadzeniem dwóch dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących: przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ("Work life balance").Uczestnicy programu otrzymali niezbędne materiały szkoleniowe, w tym listy kontrolne, które mają ułatwić im identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości występujących w ich firmach.

Odbyte szkolenie jest pierwszym krokiem pracodawców na drodze do zdobycia Dyplomu PIP. Przez kilka kolejnych miesięcy, przy wsparciu inspektorów pracy, muszą oni wykluczyć w swoich firmach jakiekolwiek nieprawidłowości, a zwłaszcza zagrożenia zdrowia i życia. Następnie w zakładach tych inspektorzy przeprowadzą końcowe audyty, po którym wręczy Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

autor: T.Sz.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne