• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.05.2023

Szkolenie dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

25 maja 2023 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie w ramach kampanii „Budowa. STOP wypadkom”  inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Małgorzata Wieczorek przeprowadziła szkolenie dla pracowników KPWiK Sp. z o. o. w Szubinie.

Wygłoszona prelekcja dotyczyła m. in:

- przepisów oraz obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem prac drogowych i mostowych,

- schematu organizacyjnego na budowie,

- ogólnych przepisów bhp a także dobrych praktyk i nieprawidłowości na budowie,

 - przykładów prostych i kreatywnych rozwiązań, które mają na celu zminimalizowanie wypadków. 

W dalszej części spotkania uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali pytania.

autor: MG


GIP Przejdź do GIP Porady prawne