• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.09.2014 Artykuł archiwalny

Akademia Społecznego Inspektora Pracy

Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, Małgorzata Porażyńska zarządzeniem z dnia
10 marca 2014 roku powołała do życia Kujawsko-Pomorską Akademię Społecznego Inspektora Pracy. Nadrzędnym celem tego organu jest wspieranie działalności Społecznych Inspektorów Pracy w szczególności poprzez organizację szkoleń i warsztatów umożliwiających aktualizację i pogłębianie wiedzy z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uprawnień i zadań Społecznej Inspekcji Pracy.

Realizując cele i zadania określone w wyżej wspomnianym zarządzeniu, w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, w dniach 23, 25 oraz 26 września zorganizowano szkolenie dla grupy docelowej Akademii. W trakcie trzech dni pracownicy Inspektoratu przeszkolili osiemdziesięciu dziewięciu Społecznych Inspektów Pracy, których większość stanowili pracownicy oświaty. Uczestnicy w trakcie spotkania dowiedzieli się o podstawach funkcjonowania Społecznej Inspekcji, uprawnieniach oraz obowiązkach, a także o wybranych zagadnieniach prawa pracy i najnowszym nowelizacjom z tego zakresu.

W dalszej części szkolenia poruszona została tematyka wypadków przy pracy, powoływania i działania zespołów powypadkowych oraz zgłębiono zagadnienia zasadności biegłego posiadania wiedzy z zakresu ustalania przyczyn wypadków, jako jednego z podstawowych zadań Społecznych inspektorów. Uczestnicy prowadzili ożywioną dyskusję, wymieniając się doświadczeniami, problemami oraz sposobami ich rozwiązania, a przede wszystkim poprzez zadawanie pytań prowadzącym w sposób bezpośredni mieli możliwość rozwiać swoje wątpliwości towarzyszące społecznej misji Inspektora Pracy powołanego do działania na terenie danego zakładu. Po przeprowadzonym szkoleniu wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy udziału w Kujawsko – Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora Pracy.

Tego typu szkolenia, spotykające się z szeroką aprobata odbiorców z pewnością będą organizowane w dalszym ciągu, jako ważny element działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w działaniach Kujawsko Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora Pracy zachęcamy do przesyłania swoich zgłoszeń na adres mailowy  prewencja@bydgoszcz.pip.gov.plGIP Przejdź do GIP Porady prawne