• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.12.2017 Artykuł archiwalny

Uroczysta Gala podsumowująca działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2017 roku

Tegoroczni laureaci konkursów i programów prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zostali uhonorowani podczas Gali zorganizowanej 22 listopada 2017 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organów ustawodawczych i samorządowych, władz wojewódzkich, organizacji związków zawodowych, organów kontrolnych, pracodawcy, stowarzyszeń pracodawców i służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sygnatariusze „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” z województwa kujawsko-pomorskiego, członkowie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie i członkowie Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy. Galę prowadzili Zastępca Okręgowego Inspektora Wojciech Szota oraz nadinspektor Roman Wzorek.

 

W imieniu Okręgowego Inspektora Pracy Bogdana Drzastwy gości powitała Danuta Kalinowska, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. Następnie odczytała list Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka skierowany do uczestników Gali, laureatów konkursów, wyróżnionych przedsiębiorców biorących udział w programach prewencyjnych. Główny Inspektor Pracy podkreślił, że uroczystość jest okazją do promowania pracodawców, którzy swoim działaniami udowodnili, że możliwe jest budowania sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa na silnych filarach dbałości o bezpieczeństwo. Ponadto podziękował „partnerom z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy angażują się w realizację cennych inicjatyw na rzecz prewencyjnego oddziaływania na stan bezpieczeństwa w środowisku pracy”.

 

Podczas uroczystości Zbigniew Figurski, zastępca przewodniczącego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Zawodowego „Budowlani” odczytał list Zbigniewa Janowskiego zastępcy przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”. W liście wskazano na konieczność przebudowy myślenia o bezpieczeństwie pracy przez pracowników i pracodawców. Wyraził konieczność włączania partnerów celem motywowania jak największej ilości pracodawców i pracowników w kreowanie bezpiecznych warunków pracy. W liście poruszona została również kwestia wieloletniej, owocnej współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”.

 

Prowadzący przedstawili zgromadzonym idee prowadzonych programów prewencyjnych oraz konkursów: „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz „Buduj Bezpiecznie”.

 

Podmioty gospodarcze biorące udział w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” zostały podzielone na trzy kategorie:

 

W kategorii pracodawców zatrudniających do 50 pracowników laureatem zostało Przedszkole Niepubliczne „Pinokio” z Chełmna.

 

W kategorii pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników wygrała spółka
Mac - Graf Sp. z o.o. Sp. K z Bydgoszczy.

 

W kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników: zwyciężyło przedsiębiorstwo RPC Superfos Poland Sp. z o.o. z Lubienia Kujawskiego.

 

Konkurs „Buduj Bezpiecznie”, do którego zgłoszone zostają inwestycje realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pozwala wskazać, wśród których wykonawców panuje najwyższa kultura bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac budowlanych. O bardzo wysokim i wyrównanym poziomie inwestycji świadczy fakt, iż kapituła konkursowa przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca, trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia.

 

  • I miejsce – AWBUD S.A. z Wrocławia za budowę Hali Paliw Alternatywnych w Cementowni w Bielawach.

 

  • I miejsce – ERBUD S.A. Oddział w Toruniu za budowę Zakładu Produkcji Wyrobów Czekoladowych przy ul. Usługowej w Tucholi.

 

  • III miejsce – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo- Inżynieryjnego S.A. z Torunia za rozbudowę ulicy Łódzkiej w Toruniu na odcinku od ulicy Lipnowskiej do ulicy Zdrojowej.

 

  • wyróżnienie – P.W. "EBUD"- Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy za budowę osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bydgoszczy przy ulicy Generała Stefana Grota-Roweckiego i ulicy Generała Władysława Andersa

 

  • wyróżnienie - ERBUD S.A. Oddział w Toruniu za budowę budynku magazynowo - produkcyjnego LOGIPARK RHC przy ulicy Polnej w Toruniu.

 

Podsumowaniem Gali było uhonorowanie pracodawców, którzy uczestniczyli w programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy i pozytywnie przeszli przez wszystkie etapy przewidziane w toku działań prewencyjno - kontrolnych.

Przyznano 23 dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy uczestnikom programu „Zdobądź Dyplom PIP”, 16 dyplomów trafiło do zakładów usług leśnych,

14 podmiotów uhonorowano zaświadczeniem za ukończenie programu „Prewencja wypadkowa.

Program prewencyjno-kontrolny przeznaczony dla zakładów zajmujących się przetwórstwem drewna wyłonił 17 pracodawców, którzy w 2017 roku pozytywnie ukończyli wszystkie jego etapy.

„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, to program, którego założenia oprócz warsztatów doskonalących z zakresu radzenia sobie ze stresem przewidują przeprowadzenie badania poziomu negatywnych zjawisk psychospołecznych w miejscu pracy.

W roku 2017 pięciu pracodawców z regionu zdecydowało się na uczestnictwo w tym działaniu, za co również zostali wyróżnieni zaświadczeniami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Jego celem jest edukacja młodzieży, która za chwilę wkroczy na rynek pracy, w zakresie przepisów prawa pracy i bhp. Podczas Gali uhonorowano 109 nauczycieli z 24 placówek województwa kujawsko-pomorskiego, którzy realizowali założenia programu w roku szkolnym 2016/2017.

 

Wszystkim nagrodzonym złożono gratulacje, a uczestnikom podziękowano za udział w uroczystości.

autor: RW


GIP Przejdź do GIP Porady prawne