• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Zgłaszanie wypadków


Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
Plac Piastowski 4a
85-012 Bydgoszcz
 

telefoniczne zgłaszanie wypadków przez całą dobę - 602 591 278
(dotyczy wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych)

 

Zgłaszając wypadek należy podać następujące informacje:

   - nazwa i adres pracodawcy,

   - gdzie i kiedy wydarzył się wypadek,

   - skutki wypadku (rodzaj odniesionych obrażeń),

   - status poszkodowanego

     (pracownik, zleceniobiorca, pracownik agencji pracy tymczasowej itp.),

   - imię i nazwisko poszkodowanego, wiek, wykonywany zawód,

   - krótka informacja o okolicznościach zdarzenia,

   - dane do kontaktu z osobami mogącymi udzielić dalszych informacji

     (pracodawca, pracownik służby bhp itp.),

   - zgłaszający (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko).

 

„Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy” (Kodeks pracy art. 234 § 2)

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie zgłaszania i rejestrowania wypadków przy pracy:

Przepisy, wzory dokumentów, postępowanie - [link - strona GIP]

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne