01.08.2019

Wypadki przy pracy 2019

Rok Liczba wypadków  ogółem w tym
Śmiertelne Ciężkie Zbiorowe Lekkie
2019 styczeń 15 4 7 - 4
luty 20 1 9 4 6
marzec 14 4 4 - 6
kwiecień 18 2 7 4 5
maj 9 0 5 3 1
czerwiec 17 3 4 4 6
lipiec 14 3 8 2 1
sierpień          
wrzesień          
październik          
listopad          
grudzień            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kolor czerwony - wypadki śmiertelne

kolor zielony - nagłe zdarzenia medyczne ze skutkiem śmiertelnym

kolor zielony - pozostałe nagłe zdarzenia medyczne

kolor niebieski - wypadki komunikacyjne

kolor czarny - wypadki pozostałe

- nie opisano wypadków zbiorowych i lekkich

 

Wypadki śmiertelne – lipiec 2019r.

 

1. 15 lipca 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz.08.10 na terenie leśnym w okolicach wsi Białochowo uległ pracownik zakładu usług leśnych z siedzibą w miejscowości Czarne Górne.

Mężczyzna podczas wykonywania robót porządkowych nagle zasłabł i przewrócił się. Podjęta akcja reanimacyjna nie przyniosła rezultatu i pracownik zmarł.

 

2. 18 lipca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 16 lipca 2019 roku około godz. 11.00 na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Podgórzyn, a Wenecja uległ pracownik zakładu ubezpieczeń na życie
z siedzibą w Gdańsku. Poszkodowany kierował samochodem służbowym. Wyjeżdżając
z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu użytkownikowi drogi i doszło do zderzenia  pojazdów. W wyniku doznanych urazów mężczyzna zmarł.

 

3. 29 lipca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 27 lipca 2019 roku około godz. 06.50 w Szubinie uległ pracownik firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia z siedzibą w Poznaniu. Podczas pełnienia dyżuru mężczyzna źle się poczuł. Poszedł do pomieszczenia umywalni, gdzie zasłabł
i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby medyczne. Przybyły lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon. 

 

 

Wypadki ciężkie – lipiec 2019r.

 

1. 04 lipca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu 
w dniu  03 lipca 2019 roku około godz.23.00 na budowie drogi ekspresowej S5
w miejscowości Lisi Ogon uległ pracownik zakładu budowlanego z siedzibą
w miejscowości Kokoszokowy. Podczas układania belek mostowych poszkodowany spadł z wysokości około 4 metrów na podłoże gruntowe. W wyniku uderzenia plecami
o podłoże doznał urazów kręgosłupa.

 

2. 11 lipca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 18 stycznia 2019 roku około godz. 08.00 na terenie zakładów produkcji wyrobów chemicznych we Włocławku uległ pracownik przedsiębiorstwa usług termoizolacyjnych
i antykorozyjnych z siedzibą w Płocku. W dniu wypadku poszkodowany wraz grupą pracowników dokonywał czyszczenia konstrukcji metalowych. Do pracy wykorzystywana była myjka ciśnieniowa. W pewnym momencie doszło do wysunięcia się węża z dyszy. Wskutek tego poszkodowany doznał zranienia prawej dłoni wodą pod wysokim ciśnieniem. Pracownik został przewieziony do szpitala, gdzie poddany był został leczeniu. W czerwcu br. dokonano amputacji urazowej IV i V palca prawej dłoni.

 

3. 17 lipca 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 14.00 podczas wykonywania prac remontowych budynku
w Solcu Kujawskim, uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej, na rzecz firmy budowlanej z siedzibą w miejscowości Ograszka.

Podczas wykonywania prac dekarskich mężczyzna spadł z wysokości ok. 3 metrów.
W wyniku uderzenia o podłoże  poszkodowany doznał urazów miednicy oraz doszło do zaburzeń mowy.

4. 22 lipca 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 14.30 na budowie domu jednorodzinnego w miejscowości Kowalewo k. Szubina uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz firmy budowlanej z siedzibą w miejscowości Ciele.  Wykonując prace murarskie mężczyzna spadł z rusztowania z wysokości ok. 2,5 metra. W wyniku uderzenia o podłoże poszkodowany doznał urazów głowy i kręgosłupa.

 

5. 22 lipca 2019 roku, w wyniku przeprowadzanych czynności kontrolnych w zakładzie usług pielęgnacji terenów zieleni z siedzibą w miejscowości Trzciniec, inspektor pracy ustalił, że 01 kwietnia 2019 roku około godz. 10.00 ciężkiemu wypadkowi podczas wykonywania pracy uległ pracownik przedsiębiorstwa. Grupa pracowników za pomocą wyciągarki linowej usuwała kłody z jeziora. W trakcie zaczepiania stalowej liny do jednej z kłód nastąpiło pochwycenie prawej dłoni przez linę. Następnie palec wskazujący dłoni dostał się do zblocza. Spowodowało to amputację palca.

 

6. 24 lipca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 16 lipca 2019 roku około godz. 18.00 na terenie zakładu produkcji papieru i tektury w Grucznie uległa pracownica przedsiębiorstwa. Podczas obsługi maszyny tzw. tulejarki doszło do pochwycenia dłoni przez ruchome elementy maszyny. Dwa palce zostały zakleszczone pomiędzy tymi elementami. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala gdzie dokonano amputacji pourazowej palców.

 

7. 25 lipca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 07.30 na terenie jednostki wojskowej w Inowrocławiu uległ pracownik firmy budowlanej z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas wykonywania prac porządkowych w pomieszczeniu na pierwszej kondygnacji poszkodowany wypadł przez niezabezpieczony otwór i spadł z wysokości około
3 metrów. W wyniku uderzenia o podłoże mężczyzna doznał urazu kręgosłupa.

 

8. 31 lipca 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz.03.30 na terenie zakładu produkcji mebli w Grudziądzu uległa pracownica przedsiębiorstwa. Pracownik – kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego przewoził pracownicę wózkiem. Stała ona na widłach, trzymając się rękoma o elementy mechanizmu unoszącego. W pewnym momencie kierowca wykonując manewr zawracania przypadkowo przesunął dźwignię sterującą maszt wózka. Spowodowało to przyciśnięcie pracownicy do konstrukcji wózka. Poszkodowana doznała urazów w postaci złamania kości miednicy.

 

Wypadki śmiertelne – czerwiec 2019r.

 

1. 06 czerwca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 11.40 na terenie bazy firmy transportowej w miejscowości Słaboszewko uległ pracownik zakładu. Poszkodowany spawał felgę koła samochodowego. Na feldze znajdowała się napompowana opona. W pewnym momencie doszło do wybuchu opony. Rozerwane elementy opony uderzyły mężczyznę w twarz powodując rozległe urazy głowy. W wyniku doznanych urazów pracownik zginął na miejscu wypadku.  

 

2. 06 czerwca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 08.50 uległ pracownik przedsiębiorstwa wytwarzającego gorącą wodę i parę wodną w Grudziądzu. Poszkodowany jechał samochodem służbowym w roli pasażera. Nagle zasłabł i stracił przytomność. Kierowca natychmiast przystąpił do udzielania pierwszej pomocy, a następnie przewiózł mężczyznę do Szpitala. Tego samego dnia około godz. 12.30 poszkodowany zmarł.

 

 

3. 22 czerwca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora o wypadku, któremu w dniu 21 czerwca 2019 roku około godz. 01.30 na terenie zakładu produkcji cementu w Piechcinie uległ pracownik zakładu instalacyjnego z siedzibą w Inowrocławiu. Poszkodowany zasłabł w trakcie wykonywania pracy nagle zasłabł. Współpracownicy przystąpili do akcji reanimacyjnej i na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Przybyły lekarz stwierdził zgon.

 

Wypadki ciężkie – czerwiec 2019r.

 

1. 11 czerwca 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.00 na terenie budowy w Aleksandrowie Kujawskim uległ pracownik zakładu budowlanego z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Podczas montażu zbrojenia poszkodowany stał na belce stropowej na wysokości ok. 3 metrów. W pewnym momencie mężczyzna stracił równowagę i spadł na betonowe podłoże niższej kondygnacji. W wyniku uderzenia doznał urazów głowy.

 

2. 17 czerwca 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 10.55 na terenie zakładu produkcji konstrukcji metalowych we Włocławku uległ pracownik przedsiębiorstwa. Podczas przeładunku stalowego elementu o długości ok. 12-13 metrów i wadze ok. 650 kg doszło do zerwania zawiesia pasowego. Transportowany ładunek spadł z wysokości 1 metra na betonowe podłoże uderzając jednocześnie w prawą nogę pracownika. W wyniku uderzenia doszło do złamania z przemieszczeniem kości piszczelowej.

 

3. 24 czerwca 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia  około godz. 10.30 na budowie budynku chlewni w miejscowo Pęperzyn uległ pracownik firmy realizującej budowę z siedzibą w Chodzieży.

Podczas prac związanych z montażem poszycia dachowego budynku poszkodowany spadł z wysokości ok. 8 metrów na betonowe podłoże. W wyniku uderzenia doznał wielonarządowych obrażeń.

 

4. 25 czerwca 2019 roku Prokuratura zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 14.00 w hali produkcyjnej zakładu przetwórstwa owocowo warzywnego w miejscowości Miesiączkowo uległa pracownika przedsiębiorstwa. Podczas obsługi brykieciarki do szpinaku pracownica włożyła rękę w lej zasypowy maszyny. Wtedy tłok wykonał ruch i docisnął dłoń do obudowy. Spowodowało to zmiażdżenie dłoni pracownicy.

 

Wypadki ciężkie – maj 2019r.

 

1. 07 maja 2019 roku podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w zakładzie ogólnobudowlanym z siedzibą w miejscowości Równica inspektor pracy ustalił, że
w dniu 08 marca 2019 roku na budowie w miejscowości Lipowiec ciężkiemu wypadkowi uległ pracownik tego zakładu. Podczas demontażu płyt eternitowych z dachu budynku poszkodowany został uderzony w twarz kawałkiem rozerwanej płyty. Spowodowało to  m.in. uraz gałki ocznej prawej skutkujący w efekcie jej utratą.

 

2. 08 maja 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 12.30 na terenie budowy w Toruniu uległ pracownik firmy budowlanej realizującej budowę. Poszkodowany  spadł z drabiny, z wysokości 3,0 metrów. W wyniku uderzenia o posadzkę doznał urazów głowy.

 

3. 16 maja 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 15 maja 2019 roku ok. godz. 09.15 na terenie zakładu penitencjarnego we Włocławku uległ pracownik. Poszkodowany w chwili wypadku za pomocą szlifierki kątowej ciął drewniane drzwi. W pewnym momencie nastąpiło podbicie tarczy. Doprowadziło to do kontaktu narzędzia tnącego z palcami dłoni. Dwa palce zostały odcięte.

 

4. 15 maja 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 13.15 na terenie hali zakładu produkcji konstrukcji metalowych
w Chełmnie uległ pracownik zatrudniony na stanowisku elektryka. Poszkodowany wykonywał pracę z drabiny na wysokości ok. 3,0 metrów. W pewnym momencie drabina na jakiej stał pracownik została przewrócona przez przejeżdżający wózek jezdniowy podnośnikowy. W wyniku uderzenia o posadzkę doznał wielonarządowych urazów.

 

5. 30 maja 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 10.50 we Włocławku uległ pracownik firmy świadczącej usługi transportu drogowego z siedzibą w miejscowości Ogorzelice. Podczas obsługi pojazdu poszkodowany spadł z cysterny na betonową posadzkę doznając złamania kręgosłupa.

Wypadki śmiertelne – kwiecień 2019r.

 

1. 04 kwietnia 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 06.20 uległ pracownik oddziału jednej z firm świadczących usługi transportu kolejowego w Bydgoszczy.  Pracownik zatrudniony na stanowisku rewidenta idąc platformą peronu IV Bydgoszcz Główna nagle zasłabł i stracił przytomność. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej przybyły lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon mężczyzny.

 

2. 11 kwietnia 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 15.00 na budowie uległ pracownik zakładu budowlanego z siedzibą
w Bydgoszczy. Poszkodowany w trakcie wykonywania pracy nagle zasłabł i stracił przytomność.

Akcja reanimacyjna nie przyniosła rezultatu i mężczyzna zmarł.

Wypadki ciężkie – kwiecień 2019r.

 

1. 02 kwietnia 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 18 marca 2019 roku około godz. 07.00 uległ pracownik firmy zajmującej się hurtową sprzedażą artykułów użytku domowego z siedzibą w Czerniejewie (Wielkopolska). Poszkodowany kierując samochodem w okolicach Strzelna zjechał z drogi i uderzył autem w drzewo. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał wielonarządowych urazów.

 

2. 05 kwietnia 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 28 lutego 2019 roku uległ pracownik przedsiębiorstwa remontowego z siedzibą
w Lipnie. W trakcie cięcia desek z użyciem pilarki tarczowej doszło do kontaktu prawej dłoni z obracającym się narzędziem tnącym maszyny. Doprowadziło to do amputacji palca dłoni.

 

3. 15 kwietnia 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 14.00 na budowie w Bydgoszczy uległ pracownik przedsiębiorstwa budowlanego z siedzibą w Bydgoszczy. Podczas montażu deskowania stropu drugiej kondygnacji budowanej hali pracownik spadł z wysokości około 9,0 metrów. W wyniku uderzenia o podłoże mężczyzna doznał urazów kręgosłupa oraz złamania żeber.

 

4. 18 kwietnia 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 17 kwietnia 2019 roku około godz. 10.00 uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów metalowych w Wąbrzeźnie. W trakcie obsługi prasy krawędziowej stempel docisnął do matrycy cztery palce lewej dłoni pracownika. Spowodowało to zmiażdżenie palców.

 

5. 18 kwietnia 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 12 kwietnia 2019 roku na budowie w Żninie uległ pracownik firmy remontowo budowlanej także z siedzibą w Żninie. Poszkodowany wykonując prace na rusztowaniu spadł z wysokości doznając urazów głowy.

 

6. 23 kwietnia 2019 roku były pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 17 stycznia 2019 roku około godz. 16.00 uległ pracownik firmy świadczącej usługi transportowe z siedzibą w Gniewkowie. Pracownik będąc na piętrze hali magazynowej wychylił się przez balustradę (pomiędzy górną poręczą a pośrednią poręczą) i spadł na betonową posadzkę doznając urazów głowy.

 

7. 29 kwietnia 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 25 kwietnia 2019 roku około godz. 10.00 w Tucholi uległ pracownik zakładu naprawy samochodów z siedzibą w Chojnicach. Poszkodowany jest zatrudniony na stanowisku mechanika samochodowego. Podczas wbijania metalowego sworznia nastąpiło pęknięcie elementu i odprysk uderzył poszkodowanego w oko.

 

Wypadki śmiertelne – marzec 2019r.

 

1. 01 marca 2019 roku rodzina zmarłego pracownika zawiadomiła inspektora pracy
o wypadku, któremu w dniu 16 stycznia 2019 roku około godz. 14.00 podczas wykonywania pracy na budowie w Bydgoszczy uległ pracownik zakładu budowlanego z siedzibą w Bydgoszczy. Podczas ręcznego przenoszenia metalowych elementów rusztowań poszkodowany nagle zasłabł. Podjęta akcja reanimacyjna nie przyniosła rezultatu i mężczyzna zmarł.

 

2. 13 marca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 11 marca 2019 roku około godz. 16.30 na terenie Niemiec uległ pracownik firmy transportowej z siedzibą w Szubinie. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku kierowcy został znaleziony nieżywy. Prawdopodobną przyczyną zgonu mężczyzny był zawał serca.

 

3. 19 marca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 18 marca 2019 roku około godz. 10.45 uległ pracownik jednostki oświatowej
w Inowrocławiu. Pracownik, zatrudniony na stanowisku konserwatora został znaleziony nieprzytomny, gdy siedział w fotelu, w pomieszczeniu warsztatu. W wyniku podjętych czynności reanimacyjnych przywrócono funkcje życiowe.  Przewieziony do szpitala zmarł w godzinach popołudniowych.

 

4. 14 marca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu 02 marca 2019 roku około godz. 16.40, w czasie podróży służbowej uległa osoba kierująca jednostką zajmującą się zarządzaniem i wynajmem nieruchomości w Bydgoszczy. Poszkodowana jechała samochodem na trasie Toruń – Bydgoszcz. W okolicach miejscowości Cierpice inny użytkownik drogi podczas wykonywania manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w samochód jakim jechała poszkodowana. W wyniku doznanych urazów poszkodowana zginęła na miejscu wypadku.

 

 

Wypadki ciężkie – marzec 2019r.

 

1. 02 marca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 21 listopada 2018 roku uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów metalowych w miejscowości Bławaty. Podczas wyciągania ze strefy niebezpiecznej – pracy suwaka metalowego elementu doszło do niekontrolowanego uruchomienia cyklu pracy maszyny. Dwa palce lewej dłoni pracownika zostały częściowo amputowane przez suwak prasy.

 

2. 04 marca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 08.30 uległ pracownik zakładu produkcji maszyn dla rolnictwa z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Wprowadzając blachę pomiędzy wałki pociągowe linii do cięcia blachy pracownik chciał poprawić ułożenie arkusza blachy. Zbliżył lewą dłoń do obracających się wałków, nastąpiło pochwycenie dłoni przez wałki. W wyniku zdarzenia  poszkodowany doznał zmiażdżenia trzech palców.

 

3. 06 marca 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 05 marca 2019 roku około godz. 20.50 uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Bydgoszczy. Pracownik szedł halą produkcyjną, gdy nagle zasłabł i upadł. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Nieprzytomny został przewieziony do szpitala.

 

4. 13 marca 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 13.30 na budowie w Toruniu uległ pracownik firmy budowlanej z siedzibą w miejscowości Skępe. Poszkodowany układał cegły na stropie pierwszej kondygnacji budynku. W pewnym momencie stracił równowagę i spadł z wysokości ok. 3,5 metra na ziemię. W wyniku upadku doznał urazu kręgosłupa.

 

 

 

 

Zgodnie z ustaleniami z dnia 27 lutego 2014 roku dotyczącymi umieszczania na stronie internetowej informacji o wypadkach, w miesiącu marcu 2019 roku dokonano opisu zgłoszonych 4 wypadków śmiertelnych oraz 4 wypadków ciężkich. Nie opisano 6 wypadków tzw. lekkich  (meldunki nr 36,41,43,47,48 i 49).

Wypadki śmiertelne – luty 2019r.

 

1. 15 lutego 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 07.15 na terenie magazynu centrum dystrybucyjnego w Białym Borze uległa pracownica zewnętrznej firmy sprzątającej. Podczas wykonywania pracy kobieta nagle źle się poczuła, następnie karetką pogotowia została przewieziona do szpitala,  gdzie zmarła. 

 

Wypadki ciężkie – luty 2019r.

 

1. 04 lutego 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.15 uległ pracownik zakładu poligraficznemu w Solcu Kujawskim. Poszkodowany obsługiwał prasę poligraficzną. Podczas podawania materiału nastąpiło pochwycenie czterech palców ręki przez niezabezpieczony wałek odbierający. Doprowadziło to do zmiażdżenia palców.

 

2. 05 lutego 2015 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 04 lutego 2019 roku około godz. 09.00 uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów tekstylnych z siedzibą w Mroczy. Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy będąc w trasie nagle źle się poczuł – prawdopodobnie doszło do udaru. 

 

3.  04 lutego 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu  
w dniu 23.10.2018 roku około godz. 14.00 na budowie w Bydgoszczy uległ pracownik firmy budowlanej z siedzibą w Toruniu. Poszkodowany w chwili wypadku ciął tzw. kantówkę na pilarce stołowej. W pewnym momencie nastąpiło podbicie i wytrącenie z rąk obrabianego materiału. Spowodowało to kontakt dłoni z będącym w ruchu narzędziem tnącym. Nastąpiła urazowa amputacja części trzech palców dłoni.

 

 

4. 05 lutego 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 20.00 uległ pracownik zakładu hurtowej sprzedaży zbóż i pasz w Golubiu – Dobrzyniu. W trakcie zamykania bramy jednego z magazynu zaciął się jej mechanizm. Poszkodowany poprosił kolegę aby ten podjechał wózkiem widłowym
i podniósł go do góry. Na widłach ułożono drewnianą paletę. Mężczyzna wszedł na paletę, a operator wózka uniósł widły na wysokość około 1,5 metra. W trakcie manipulowania przy mechanizmie bramy pracownik stracił równowagę i upadł na betonową posadzkę. Upadając, pracownik uderzył  głową o podłoże. Doprowadziło to do złamania kości podstawy czaszki oraz wstrząśnienia mózgu.

 

5. 12 lutego 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 11 lutego 2019 roku około godz. 08.30 uległ pracownik tartaku we Włocławku. Pracownik podawał materiał do obróbki – przesuwał na transporterze rolkowym obrzyn tartaczny. Stanowisko pracy poszkodowanego sąsiadowało ze stanowiskiem pilarki tarczowej. Maszyna była włączona. W pewnym momencie podczas pobierania kolejnego materiału  doszło do kontaktu lewej dłoni mężczyzny z nieosłoniętą tarczą piły. Doprowadziło to do amputacji części kciuka.

 

6. 12 lutego 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 12 lutego 2019 roku około godz. 09.30 uległ pracownik tartaku we Włocławku.

Podczas cięcia deski na pilarce tarczowej doszło do kontaktu lewej dłoni
z niezabezpieczoną tarczą piły. W wyniku zdarzenia doszło do urazu kciuka.

 

7. 13 lutego 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 28 stycznia 2019 roku około godz. 08.10 na terenie zakładu produkcji płyt drewnianych
w Piotrkowie Kujawskim uległ pracownik zatrudniony na stanowisku operatora maszyn.

Podczas obsługi pilarki do cięcia drewna doszło do kontaktu prawej dłoni poszkodowanego z będącym w ruchu narzędziem tnącym. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał urazu w postaci amputacji trzech palców oraz rany szarpanej   jednego palca.

 

8. 13 lutego 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 29 stycznia 2019 roku około godz. 09.00 na terenie zakładu produkcji płyt drewnianych
w Piotrkowie Kujawskim uległ pracownik zatrudniony na stanowisku operatora maszyn.

Podczas obsługi pilarki do cięcia drewna doszło do kontaktu prawej ręki poszkodowanego z będącym w ruchu narzędziem tnącym. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał urazu w postaci mnogich ran otwartych nadgarstka i ręki.

 

9. 26 lutego 2019 roku inspektor pracy, w czasie trwania czynności kontrolnych
w zakładzie budowlanym z siedzibą w Toruniu stwierdził, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku na terenie budowy doszło do wypadku ciężkiego, w wyniku którego poszkodowany został pracownik przedsiębiorstwa. Podczas demontażu płyt eternitowych stanowiących poszycie dachu budynku garażu nastąpiło załamanie się jednej z płyt i poszkodowany spadł z wysokości ok. 4 metrów na betonową posadzkę. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał złamania  kręgosłupa.

 

Wypadki śmiertelne – styczeń 2019

 

1. 01 stycznia 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 10.00 uległ pracownik gospodarstwa rolnego w miejscowości Radzicz. Mężczyzna został znaleziony bez oznak życia w pomieszczeniu chlewni. Przybyłe na miejsce służby medyczne stwierdziły zgon.

 

2. 11 stycznia 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.00 uległ pracownik punktu sprzedaży detalicznej artykułów dla rolnictwa w Kowalewie Pomorskim. Poszkodowany zatrudniony na stanowisku sprzedawcy nagle poczuł się źle i upadł na podłogę. Podjęta akcja reanimacyjna nie przyniosła oczekiwanego rezultatu – mężczyzna zmarł.

 

3. 26 stycznia 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 10.00 uległ pracownik zakładu branży odlewniczej w miejscowości Lisie Kąty. Pracownicy znaleźli nieprzytomnego mężczyznę leżącego na drodze zewnętrznej obok hali produkcyjnej. Pracownicy podjęli akcję reanimacyjną i na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie ratunkowe. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala gdzie kilka godzin później zmarł.

 

4. 28 stycznia 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 stycznia br. około godz. 10.30 uległ pracownik firmy zarządzającej nieruchomościami we Włocławku. Poszkodowany, zatrudniony w dziale finansowo – księgowym został znaleziony nieżywy w jednym z pomieszczeń zakładu. Wstępne lekarskie ustalenia dotyczące śmierci mężczyzny stwierdziły nagły zgon sercowy.   

 

 

Wypadki ciężkie – styczeń 2019

 

1. 07 stycznia 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 05 stycznia br. około godz. 17.00 uległ pracownik zakładu przetwórstwa drewna w Sępólnie Krajeńskim. Podczas obsługi rębaka do drewna doszło do kontaktu dłoni pracownika z narzędziem będącym w ruchu. Spowodowało to amputację dwóch palców.

 

2. 07 stycznia 2019 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 28 grudnia 2018 roku około godz. 09.00 uległ pracownik zakładu produkcji konstrukcji metalowych w miejscowości Bielawy. Podczas montażu elementów konstrukcji nastąpił upadek jednego z elementów na prawą dłoń pracownika. Spowodowało to otwartą ranę nadgarstka ręki oraz złamanie paliczka palca IV.  Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie dwa dni później dokonano amputacji palca IV ręki prawej.

 

3. 12 stycznia 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 02.10 uległ pracownik zakładu poligraficznego w Toruniu. Poszkodowany za pomocą alkoholu polipropylowego czyścił odzież roboczą. W pewnym momencie odzież się zapaliła. Doprowadziło to do poparzenia termicznego II i III stopnia kończyn dolnych, kończyn górnych oraz tułowia.

 

4. 21 stycznia 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.00 uległ pracownik zakładu produkcji opakowań metalowych we Włocławku.  Podczas obsługi automatycznego podajnika linii produkcji opakowań nastąpiło pochwycenie prawej dłoni przez niezabezpieczony mechanizm napędu taśmy podajnika. W wyniku zdarzenia doszło do amputacji części palca wskazującego.     

 

5. 25 stycznia 2019 roku pracodawca zawiadomił  inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia  około godz. 09.30 uległa pracownica firmy ubezpieczeniowej w Toruniu. Poszkodowana będąc w podróży służbowej kierowała samochodem. Jadąc Autostradą A1 na odcinku pomiędzy Ciechocinkiem a Brzeziem doszło do wypadku z udziałem kilku pojazdów. Widząc zagrożenie kierująca pojazdem zaczęła hamować. Z powodu złych warunków drogowych nie zdołała bezpiecznie zatrzymać auta  i wjechała w tył będącej z przodu ciężarówki. W wyniku zdarzenia poszkodowana doznała wielonarządowych urazów.

 

6. 29 stycznia 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 28 stycznia br. około godz. 20.30 uległ pracownik zakładu produkcji gotowych wyrobów metalowych w Toruniu. Podczas obsługi linii do produkcji rur nastąpiła awaria podajnika. Poszkodowany chcąc usunąć awarię prawą ręką sięgał po obrabiany element. W pewnym momencie w dłoń mężczyzny wbił się element podajnika.

 

7. 31 stycznia 2019 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.30 przy ulicy Armii Krajowej w Radziejowie  uległ pracownik zakładu dokonującego wycinki drzew z siedzibą we Włocławku. Ze wstępnych informacji zgłaszającego wynikało, że poszkodowany został czymś uderzony w głowę. Z urazami czaszkowo – mózgowymi został przetransportowany do szpitala we Włocławku. 


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Wypadki


  • banner146333
  • banner146332
  • banner146331
  • banner201672
  • banner193273