• RSS
  • Wersja tekstowa
01.04.2020

Wypadki przy pracy 2020

Rok Liczba wypadków  ogółem w tym
Śmiertelne Ciężkie Zbiorowe Lekkie
2020 styczeń 10 3 3 2 2
luty 20 7 10 0 3
marzec 18 1 13 1 3
kwiecień 13 2 6 2 3
maj 13 3 6 1 3
czerwiec 15 2 5 0 8
lipiec 21 2 7 3 9
sierpień          
wrzesień          
październik          
listopad          
grudzień            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kolor czerwony - wypadki śmiertelne

kolor zielony - nagłe zdarzenia medyczne ze skutkiem śmiertelnym

kolor zielony - pozostałe nagłe zdarzenia medyczne

kolor niebieski - wypadki komunikacyjne

kolor czarny - wypadki pozostałe

- nie opisano wypadków zbiorowych i lekkich

 

Wypadki śmiertelne – lipiec 2020

 

1. 27 lipca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.15 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową w ramach umowy zlecenie zawartej z właścicielem hurtowni artykułów przemysłowych z siedzibą
w Grudziądzu. Poszkodowany wykonywał pracę związaną z naprawą dźwigu towarowego (tzw. windy). W pewnym momencie nastąpiło zerwanie mocowania kabiny urządzenia. Opadająca kabina uderzyła mężczyzną i przygniotła poszkodowanego do progu podszybia. W wyniku doznanych urazów mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

 

2. 29 lipca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 14.40 na terenie zakładu elektroenergetycznego w Toruniu uległ pracownik zewnętrznej firmy instalacji sieci wodnokanalizacyjnej  i cieplnej z siedzibą
w Rypinie. W czasie wykonywania pracy związanej z demontażem izolacji rur oraz sortowaniem odpadów poszkodowany źle się poczuł i stracił przytomność. Przystąpiono do akcji reanimacyjnej i następnie przetransportowano poszkodowanego do szpitala. Tam nastąpiła kolejna utrata przytomności i w następstwie śmierć mężczyzny.

 

 

Wypadki ciężkie – lipiec 2020

 

1. 01 lipca 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 30 czerwca 2020 roku około godz. 16.00 na terenie Niemiec uległ pracownik firmy świadczącej usługi przewozu towarów z siedzibą w Bydgoszczy. W trakcie rozładunku towaru z naczepy poszkodowany obok naczepy i wykonywał prace porządkowe. Nagle został najechany przez wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia, którego operator nie zauważył mężczyzny. Koło wózka przejechało po prawej stopie poszkodowanego. Po przewiezieniu do szpitala dokonano amputacji stopy.

 

2. 02 lipca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 10.10 uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów ceramicznych z siedzibą w miejscowości Jedwabno. Poszkodowany obsługując tłoczarkę do donic włożył prawą dłoń w niezabezpieczoną przestrzeń pracy suwaka. Doszło do zmiażdżenia dłoni.

 

3. 03 lipca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 08.15 uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów metalowych z siedzibą w Lubiczu Dolnym. Mężczyzna uczestniczył w pracach transportowych maszyny – prasy, jaka została ułożona na widłach wózka podnośnikowego. W pewnym momencie transportowany  ładunek zsunął się z wideł i upadając uderzył idącego obok poszkodowanego. W wyniku tego zdarzenia pracownik doznał urazów barku, klatki piersiowej oraz zmiażdżenia nogi.

 

4. 14 lipca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 02.30 uległ pracownik zakładu hodowli zwierząt
w miejscowości Krąplewice. Podczas obsługi przenośnika taśmowego podłączonego do silosu z paszą pracownicy za pomocą metalowych prętów usuwali powstałe zatory.
W chwili gdy jeden z pracowników udał się załączyć zamykanie zasuwy, poszkodowany włożył prawą dłoń do leja zasypowego. Zamykająca się zasuwa przytrzasnęła rękę
w nadgarstku do obudowy. Doszło do zmiażdżenia kości ręki.

 

5. 27 lipca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 lipca około godz. 09.00 podczas prac modernizacyjnych budynku mieszkalnego
w Radzyniu Chełmińskim uległ pracownik zakładu usług instalacyjnych z siedzibą
w miejscowości Sady. Podczas montażu elementu instalacji odgromowej na dachu budynku mężczyzna spadł z wysokości na otaczające budynek podłoże. W wyniku upadku doznał urazów głowy.

 

6. 29 lipca 2020 roku Policja zawiadomiła o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 11.50 uległ pracownik zakładu przetwórstwa mięsa w Jastrzębiu. W trakcie obsługi szlamiarki do jelit poszkodowany włożył prawą rękę w strefę pracy maszyny. Nastąpiło pochwycenie założonej na dłoni rękawicy i w efekcie dłoni przez element maszyny. Doszło do zmiażdżenia dłoni. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala
w Bydgoszczy.

 

7. 30 lipca 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 23 lipca 2020 roku około godz. 13.00 na budowie w miejscowości Błędowo woj. mazowieckie uległ pracownik firmy budowlanej z siedzibą we Włocławku. Poszkodowany brał udział w układaniu wiązarów dachowych. Element transportowany był za pomocą dźwigu. W celu odpięcia zawiesi linowych mężczyzna wszedł na drabiną na wysokość ok. 2,5 metra. W pewnym momencie stracił równowagę i spadł na posadzkę doznając złamania miednicy.   

 

Wypadki śmiertelne – czerwiec 2020

 

1. 03 czerwca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.50 uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów spożywczych w miejscowości Sadykierz. Mężczyzna został znaleziony nieprzytomny
w jednym z pomieszczeń zakładu. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.

 

2. 08 czerwca 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 23 maja 2020 roku około godz. 02.50 uległ pracownik zakładu usług transportowych z siedzibą w miejscowości Czumsk Duży. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku kierowcy, prowadził samochód ciężarowy marki Volvo z przyczepą na DW 534. Będąc w okolicach miejscowości Radomin doszło do zderzenia z pojazdem jadącym z naprzeciwka. Po zderzeniu samochód wjechał do rowu i uderzył w drzewo. W wyniku doznanych urazów mężczyzna zmarł.

 

 

 

Wypadki ciężkie – czerwiec 2020

 

1. 17 czerwca 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy, któremu tego samego dnia około godz. 12.05 uległ pracownik zakładu produkcji stolarki okiennej w Potulicach.

Poszkodowany dokonywał cięcia profili aluminiowych z użyciem przecinarki. W pewnym momencie doszło do kontaktu narzędzia tnącego z kciukiem lewej dłoni. Doprowadziło to do amputacji palca.

 

2.  17 czerwca 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 06 czerwca 2020 roku około godz. 17.00 uległ pracownik zakładu usług w zakresie telekomunikacji przewodowej z siedzibą w Bydgoszczy. Brygada składająca się z trzech pracowników, po skończonej pracy wróciła do siedziby. Poszkodowany po umyciu się szedł do pomieszczenia szatni. Schodząc po schodach wewnątrz budynku  przewrócił się i stracił przytomność. Wezwane na miejsce służby medyczne podjęły decyzję
o przetransportowaniu  mężczyzny do szpitala.   

 

3. 16 czerwca 2020 roku Polica zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 15.00 uległ pracownik zakładu produkcji chemikaliów w Toruniu. Podczas konserwacji podestów roboczych przy instalacji poszkodowany spadł z wysokości ok. 3,5 metra przez niezabezpieczony otwór w podeście. W wyniku uderzenia o posadzkę doznał wielonarządowych urazów wewnętrznych oraz pęknięcia kręgosłupa.

 

4. 24 czerwca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.50 uległ pracownik zakładu produkcji metalowych elementów stolarki budowlanej w Toruniu. Mężczyzna jako operator wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia ustawiał ładunek – kosz na regale. Nie mogąc prawidłowo usadowić ładunku w odpowiednim miejscu podjął próbę ręcznego przesunięcia kosza. W pewnym momencie nastąpiło zsunięcie się ładunku, co spowodowało przygniecenie lewej dłoni mężczyzny i amputacji jednego palca.

 

5. 25 czerwca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 14.10 uległ pracownik jednego z punków skupu złomu
w Bydgoszczy. Poszkodowany za pomocą palnika zasilanego mieszanką gazów dokonywał cięcia metalowego elementu. Doszło do rozszczelnienia przewodu gazowego
i zapłonu. Mężczyzna doznał poparzenia termicznego nieosłoniętych części ciała.  

Wypadki śmiertelne – maj 2020

 

1. 09 maja 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 06.40 uległ pracownik zakładu produkcji papierowych artykułów gospodarstwa domowego we Włocławku. Podczas pracy poszkodowany został pochwycony i uwięziony przez pas taśmociągu transportującego makulaturę do maszyny rozdrabniającej. W wyniku doznanych urazów poniósł śmierć na miejscu. 

 

2. 12 maja 2020 roku zatrudniający zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.00 uległa osoba odbywająca staż zawodowy na podstawie skierowania z urzędu pracy. Do zdarzenia doszło przy drodze Zbójno – Chrostkowo. Brygada składająca się z czterech osób wykonywała prace porządkowe przy pasie drogi. Poszkodowany ręcznie nosił gałęzie do rębaka (rozdrabniacza).
W pewnym momencie poszkodowany zasłabł i przewrócił się. Współpracownicy przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Wezwano także służby medyczne.  Akcja reanimacyjna nie przyniosła rezultatu i mężczyzna zmarł.  

 

3. 28 maja 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.30 na budowie w Solcu Kujawskim uległ pracownik  jednej
z firm budowlanych z siedzibą w Solcu Kujawskim. Poszkodowany uczestniczył
w pracach transportowych szaf elektrycznych. Idąc asekurował ładunek umieszczony na widłach ładowarki. Po rozładunku – w drodze powrotnej prawdopodobnie stał na zewnętrznych schodkach na konstrukcji ładowarki. W pewnym momencie ześlizgnął się
i wpadł pod tylne koło maszyny. Koło ładowarki przejechało mężczyznę – w wyniku doznanych urazów zmarł na miejscu wypadku.

 

 

Wypadki ciężkie – maj 2020

 

1. 06 maja 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 08.00 na budowie w Toruniu  uległa osoba wykonująca pracę zarobkową w ramach umowy zlecenie z firmą budowlaną z siedzibą w Toruniu.

Podczas wykonywania pracy poszkodowany wpadł do niezabezpieczonego szybu dźwigu osobowego i spadł na podłoże z wysokości około 3,5 metra. W wyniku uderzenia
o posadzkę doznał urazów głowy, złamania kości nogi oraz złamania żeber.

 

2. 08 maja 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 03.00 uległa pracownica zakładu produkcji opakowań
z tworzyw sztucznych w Toruniu. W trakcie obsługi zgrzewarki do tworzyw sztucznych doszło do wciągnięcia trzech palców dłoni przez wałki podające maszyny. Doszło do zmiażdżenia palców.

 

3. 18 maja 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, jaki miał miejsce na terenie zakładu produkcji konstrukcji metalowych w Sępólnie Krajeńskim. Wypadkowi uległ kierowca zewnętrznej firmy transportowej z siedzibą w Strzelcach Opolskich

Podczas rozładunku doszło do zmiażdżenia stopy.

 

4. 20 maja 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 18 maja 2020 roku uległ pracownik zakładu produkcji maszyn dla rolnictwa
i leśnictwa z siedzibą w Brześciu Kujawskim. Podczas obsługi maszyny do obróbki drewna doszło do kontaktu dłoni z narzędziem. Spowodowało to amputację palca III prawej dłoni.

 

5. 21 maja 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 20 maja 2020 roku około godz. 23.50 uległ pracownik centrum dystrybucyjnego jednej
z sieci handlowych w Bydgoszczy. Operator wózka jezdniowego podnośnikowego podczas wykonywania manewru cofania najechał na stopę znajdującego się w pobliżu pracownika. Po przewiezieniu do szpitala dokonano amputacji części nogi.   

 

6. 29 maja 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, jaki miał miejsce w trakcie prac remontowych budynku w Nakle nad Notecią. Poszkodowany mężczyzna wykonując docieplenie ściany budynku spadł z wysokości, z rusztowania metalowego typu warszawskiego. W wyniku uderzenia o podłoże doznał urazów głowy. Wezwane na miejsce wypadku służby medyczne przetransportowały poszkodowanego do szpitala
w Bydgoszczy.

Wypadki śmiertelne – kwiecień 2020

 

1. 07 kwietnia 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 06 kwietnia 2020 roku około godz. 13.10 uległ pracownik przedsiębiorstwa produkcji wyrobów chemicznych w Bydgoszczy. Poszkodowany znajdował się w biurze
i wypisywał dokumenty. Nagle zasłabł i stracił przytomność. Nieprzytomnego mężczyznę znalazł zmiennik, który miał rozpocząć pracę na następnej zmianie. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W dniu 14 kwietnia br. pracodawca poinformował o śmierci poszkodowanego pracownika.

 

2. 07 kwietnia 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 06.00 uległ pracownik oddziału firmy kurierskiej
w Toruniu. Pracownik, po rozpoczęciu pracy związanej ze segregacją paczek zgłosił przełożonemu złe samopoczucie – ból w okolicach lewego barku. Brygadzista nakazał zaprzestanie pracy. Mężczyzna po przebraniu się opuścił teren zakładu. Został znaleziony nieprzytomny. Wezwano pogotowie ratunkowe. Czynności reanimacyjne nie przyniosły rezultatu i mężczyzna zmarł.

 

 

 

Wypadki ciężkie – kwiecień 2020

 

1. 14 kwietnia 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 06.40 uległa pracownica odlewni metali w Chełmnie. Podczas załadunku detalu do przyrządu prasy nastąpił upadek ładunku. Element uderzył w dłoń pracownicy powodując zmiażdżenie palca dłoni.

 

2. 20 kwietnia 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.00 na budowie w miejscowości Papowo Biskupie uległ pracownik firmy budowlanej z siedzibą w Chełmnie. Podczas demontażu płyt pokrywających dach budynku poszkodowany spadł z wysokości około 4,0 metrów.
W wyniku uderzenia o podłoże mężczyzna doznał urazów wewnętrznych i został przewieziony do szpitala.

 

3. 22 kwietnia 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 19.30 na terenie zakładu produkcji wyrobów metalowych
w miejscowości Zławieś Mała uległ pracownik firmy transportowej z siedzibą w tej samej miejscowości. Podczas prac załadunkowych metalowej bramy na naczepę cięgnika samochodowego doszło do upadku ładunku. Konstrukcja bramy uderzyła w stojącego na naczepie kierowcę pojazdu. Mężczyzna z urazami głowy i otwartym złamaniem nogi został przewieziony do szpitala.

 

4. 27 kwietnia 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.00 podczas wykonywania prac polowych – sadzenia ziemniaków uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenie na rzecz zakładu rolnego z siedzibą w  Miastowicach. Poszkodowana stojąc na platformie sadzarki do ziemniaków, w sytuacji pobierania z podajnika zbyt dużej ilości sadzeniaków, strącała ręcznie ziemniaki z chwytaka podajnika. Na rękach miała założone rękawice robocze. W pewnym momencie nastąpiło pochwycenie lewej ręki przez napęd elementu chwytaka. Doprowadziło to do zmiażdżenia dwóch palców dłoni.

 

5. 28 kwietnia 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.00 uległ pracownik zakładu stolarskiego w miejscowości Kowal. Podczas obsługi obrabiarki wielofunkcyjnej doszło do kontaktu będącego
w ruchu narzędzia maszyny z prawą dłonią poszkodowanego. Nastąpiła amputacja trzech palców.

 

6. 28 kwietnia 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 11.00 na budowie w Toruniu uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenie na rzecz firmy budowlanej realizującej roboty
z siedzibą w Warszawie. Poszkodowany został uderzony przez spadające metalowe pręty, ustawione pod ścianą. W wyniku uderzenia mężczyzna upadł i doznał złamania miednicy.  

Wypadki śmiertelne – marzec 2020

 

1. 26 marca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 13.15 na terenie budowy w Toruniu uległ pracownik firmy budowlanej z siedzibą w miejscowości Grębocin. Podczas odczepiania od samochodu ciężarowego maszyny budowlanej poszkodowany został uderzony i przygnieciony przez tę maszynę. W wyniku doznanych urazów zmarł.

 

Wypadki ciężkie – marzec 2020

 

1. 02 marca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 10.00 uległ pracownik zakładu produkcji konstrukcji metalowych w Świeciu. Podczas spawania na pracownika spadła metalowa konstrukcja. Poszkodowany doznał urazów w postaci otwartego złamania kości nogi.

 

2. 04 marca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 08.20 na terenie budowy w Świeciu uległ pracownik firmy budowlanej z siedzibą w Toruniu. Poszkodowany podczas rozbiórki stropu budynku spadł z wysokości około 3 metrów. W wyniku uderzenia o podłoże doznał urazu kręgosłupa.

 

3. 06 marca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu 04 marca 2020 roku około godz. 12.00, podczas wykonywania prac remontowych domu mieszkalnego w Inowrocławiu uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenie na rzecz firmy remontowo – budowlanej z siedzibą w Inowrocławiu.

Poszkodowany stał przed budynkiem, gdy niespodziewanie został uderzony w głowę przez spadającą z góry cegłę.   

 

4. 06 marca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.00 uległ pracownik zakładu produkcji papieru i tektury
w miejscowości Poledno. Mężczyzna za pomocą wózka ręcznego transportował wałek do drukarki o wadze około 250 kg. W pewnym momencie nastąpiło wywrócenie wózka
z ładunkiem.  Transportowany ładunek przygniótł nogę pracownika.

 

5. 06 marca 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu 19 lutego 2020 roku około godz. 09.30 na terenie zakładu produkcji wyrobów metalowych 
w Bydgoszczy uległa pracownica innego podmiotu świadczącego usługi w ramach współpracy. Podczas obsługi urządzenia do stożkowania rur poszkodowana wsadziła lewą rękę w strefę niebezpieczną – pracy mechanizmu stożkowania. Spowodowało to zakleszczenie czterech palców.  Po przewiezieniu do szpitala dokonano otwartej repozycji złamań paliczków palców, a w dniu 24 lutego 2020 roku amputacji dwóch palców.

 

6. 06 marca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 13.30 na terenie sortowni odzieży w Toruniu uległa osoba wykonująca pracę zarobkową w ramach zawartej umowy zlecenie. Operator wózka jezdniowego podnośnikowego uniósł na widłach wózka kosz z odzieżą. Wewnątrz kosza znajdował się także poszkodowany. W pewnym momencie mężczyzna wychylił się poza obrys kosza i upadł na podłogę. Z wideł wózka spadł także kosz, jaki uderzył poszkodowanego w głowę.  Z urazami głowy i nogi poszkodowany został przewieziony do szpitala.

 

7. 16 marca 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 05 marca 2020 roku około godz. 12.00 uległ pracownik zakładu produkcji papieru
i tektury w Bydgoszczy.  Poszkodowany wszedł na drogę transportową, po jakiej jechał wózek jezdniowy podnośnikowy. Koło wózka przejechało po lewej stopie mężczyzny. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W dniu 16 marca br. dokonano amputacji stopy.

 

8. 18 marca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.00 na terenie zakładu sprzedaży hurtowej stali w Brześci Kujawskim uległ pracownik zewnętrznej firmy produkcji konstrukcji metalowych
z siedzibą w Bydgoszczy. Poszkodowany stał przy podajniku taśmowym. W pewnym momencie postawił  prawą nogę pomiędzy taśmę podajnika a ogranicznik. Inna osoba uruchomiła urządzenia. Doprowadziło to do zmiażdżenia dwóch palców stopy.

 

9. 17 marca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 11.50 uległ pracownik zakładu produkcji chemikaliów z siedzibą w Chełmży. Mężczyzna miał wlać do pojemnika chlorynę, a w wyniku pomyłki wlał do pojemnika formalinę. Nastąpiła reakcja chemiczna i powstałe pary oparzyły twarz poszkodowanemu.

 

10. 19 marca 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.15 w Potulicach, podczas wykonywania prac związanych
z ocieplaniem ścian budynku uległ pracownik firmy budowlanej z siedzibą
w Bydgoszczy. Poszkodowany spadł z rusztowania z wysokości około 3 metrów.
 W wyniku uderzenia o podłoże doznał urazów głowy i barku.

 

11. 23 marca 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.10 uległ pracownik zakładu przetwórstwa drewna
z siedzibą w miejscowości Kierzkowo. Poszkodowany obsługiwał pilarkę tarczową. Doszło do kontaktu palców prawej dłoni z narzędziem tnącym. Doprowadziło to do amputacji palców dłoni.

 

12. 24 marca 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 08.00 uległ pracownik zakładu produkcji narzędzi
w Bydgoszczy. Operator wózka jezdniowego podnośnikowego na zawiesiach metalowych zamocowanych do jednej z wideł wózka uniósł ładunek – element formy
o wadze około 220 kg na wysokość  1 metra. W chwili gdy kierowca ruszył wózkiem do przodu ładunek spadł na drewniany podest przy szlifierce. Następnie forma przewróciła się i uderzyła w prawą stopę stojącego obok pracownika. Z obrażeniami palców stopy został przewieziony do szpitala. 

 

13. 26 marca 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu
w dniu 25 marca 2020 roku około godz. 14.00 uległ pracownik zakładu produkcji mebli
z siedzibą w miejscowości Bartniczka Brodnicka. Wypadek zaistniał na terenie hurtowni płyt meblowych w Brodnicy. Poszkodowany będąc w naczepie samochodu ciężarowego został uderzony w głowę przez niewłaściwie zabezpieczoną płytę.

 

 

Wypadki śmiertelne – luty 2020

 

1. 04 lutego 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu 03.02.2020 roku około godz. 09.20 uległ pracownik firmy świadczącej usługi transportu drogowego z siedzibą w miejscowości Makówiec. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego został znaleziony nieżywy w kabinie samochodu na terenie Włoch.  

 

2. 17 lutego 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, który miał miejsce  tego samego dnia około godz. 10.00 na terenie firmy utylizującej odpady
z tworzyw sztucznych w Toruniu. Z informacji uzyskanych od zgłaszającego wynikało iż pracownik popełnił samobójstwo.

 

3. 19 lutego 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu 17.02.2020 roku około godz. 16.00 uległ pracownik jednostki leczniczej w Grudziądzu. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku pracownika gospodarczego został znaleziony nieżywy w pomieszczeniu socjalnym.

 

4. 22 lutego 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 08.00 uległ pracownik zakładu przetwórstwa mięsa w Solcu Kujawskim. Podczas przerwy na śniadanie mężczyzna źle się poczuł i stracił przytomność. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

 

5. 24 lutego 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 05.50 na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego w miejscowości Krąplewice uległ mężczyzna zatrudniony na stanowisku pracownika produkcji. Podczas pchania wózka z ładunkiem poszkodowany zasłabł i po chwili stracił przytomność i przestał samodzielnie oddychać. Pomimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej mężczyzna zmarł.

 

6. 24 lutego 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu 13.02.2020 roku około godz. 10.40 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz firmy transportowej z siedzibą w Janowcu Wlkp. Mężczyzna kierował samochodem, znajdując się przy przejeździe kolejowym wjechał na tory pod jadący pociąg. Zginął na miejscu wypadku.

 

7. 25 lutego 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu 24.02.2020 roku około godz. 22.00 na autostradzie A1 w okolicach miejscowości Rogówko uległ pracownik firmy świadczącej usługi transportowe z siedzibą w Toruniu.

Doszło do wypadku komunikacyjnego – poszkodowany, kierowca autobusu wjechał w jadący przed nim samochód ciężarowy. Mężczyzna w wyniku doznanych urazów zginął na miejscu zdarzenia.

 

 

 

Wypadki ciężkie – luty 2020

 

1. 04 lutego 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.00 na terenie zakładu produkcji opakowań z papieru w Toruniu uległ pracownik – operator maszyn. Mężczyzna stojąc na stopniu podestu nagle zasłabł i przewrócił się. Upadając uderzył głową o posadzkę. Z urazami czaszki został przewieziony do szpitala.

 

2. 07 lutego 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.00 uległa pracownica firmy produkującej opakowania z drewna w miejscowości Gorczenica. Poszkodowana została potrącona przez wózek jezdniowy podnośnikowy. Upadając uderzyła głową o asfaltowe podłoże. W szpitalu ustalono urazy czaszki i krwiaka podtwardówkowego.

 

3. 08 lutego 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 02.45 uległ pracownik piekarni w Bydgoszczy. Poszkodowany czyścił elementy maszyny do panieru i bułki tartej bez wyłączenia napędu. W pewnym momencie prawa dłoń mężczyzny została pochwycona przez obracający się walec. Doszło do zranienia palca wskazującego dłoni. W szpitalu dokonano amputacji pourazowej części palca.    

 

4. 10 lutego 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.00 na terenie gospodarstwa w miejscowości Lisnowo uległ pracownik stadniny koni. Poszkodowany idąc został uderzony i przygnieciony przez ładunek transportowany za pomocą ładowarki.

 

5. 13 lutego 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 14.00 na terenie firmy handlowej – sprzedającej pojazdy w miejscowości Białowieża uległa  osoba przebywająca na terenie zakładu. Z informacji udzielonych przez zgłaszającego wynikało iż mężczyzna wszedł do kanału naprawczego i głową uderzył o element podwozia stojącej nad kanałem ciężarówki. Z urazami głowy został przetransportowany do szpitala.

 

6. 17 lutego 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu 15.02.2020 roku około godz. 07.30 uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów z metalu z siedzibą w Szubinie. W trakcie obsługi walcarki do blachy, trzy palce dłoni zostały pochwycone i następnie zmiażdżone przez obracające się rolki maszyny.  

 

7. 21 lutego 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.20 uległa pracownica zakładu produkcji wyrobów tekstylnych w Chełmnie. Poszkodowana podczas podłączania maszyny została porażona prądem elektrycznym. Została przewieziona do szpitala na obserwację.

 

8. 26 lutego 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 11.00 uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Podczas wymiany uszczelniaczy w wtryskarce do tworzyw sztucznych doszło do uwięzienia prawej ręki poszkodowanego pomiędzy siłownikiem, a zespołem uszczelniaczy. Z urazami nadgarstka i przedramienia został przewieziony do szpitala.

 

9. 27 lutego 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.30 w Toruniu uległ pracownik firmy wynajmującej sprzęt budowlany i burzący z obsługą operatorską z siedzibą w Szczecinie.  Poszkodowany będąc w kanale naprawczym został uderzony przez spadający element – moduł pojazdu.

 

10. 28 lutego 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 lutego 2020 roku około godz. 11.20 uległ pracownik zakładu przetwórstwa drewna w miejscowości Lulkowo. Podczas obsługi wielopiły mężczyzna został uderzony w twarz odłamkiem drewna, wyrzuconym z maszyny podczas obróbki. W wyniku uderzenia doszło do utraty wzroku w jednym oku oraz niedowładu wzroku w drugim oku.

 

Wypadki śmiertelne – styczeń 2020

 

1. 09 stycznia 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu 08.01.2020 roku około godz. 23.45 uległ pracownik firmy usługowej wspomagającej transport lądowy z siedzibą we Włocławku. Poszkodowany został wezwany przez Policję na miejsce wypadku komunikacyjnego na autostradzie A1 w okolicach miejscowości Dąbrówka. Dokonując oględzin miejsca zdarzenia drogowego spadł z wysokości – z wiaduktu wpadł w przestrzeń pomiędzy pasami ruchu. W wyniku doznanych obrażeń zmarł.

 

2. 14 stycznia 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 00.30, na terenie zakładu górniczego w miejscowości Wapienno zmarł pracownik firmy świadczącej usługi w zakresie instalacji, napraw i konserwacji maszyn przemysłowych z siedzibą w Inowrocławiu. Podczas pakowania narzędzi mężczyzna źle się poczuł i po chwili zasłabł. Wezwano służby ratunkowe. Po reanimacji trwającej około godziny lekarz stwierdził zgon.

 

 3. 15 stycznia 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 07.10 na terenie zakładu górniczego w Piechcinie uległ pracownik zakładu świadczącego usługi w zakresie montażu i demontażu konstrukcji stalowych z siedzibą w Szczecinie. Po odprawie członków brygady, mężczyzna wyszedł na zewnątrz – na papierosa. Po chwili zasłabł i stracił przytomność. Wezwano służby ratunkowe. Po reanimacji trwającej około godziny lekarz stwierdził zgon.

 

 

Wypadki ciężkie – styczeń 2020

 

1. 02 stycznia 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 14.00 na terenie zakładu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w Toruniu uległ pracownik zatrudniony na stanowisku operatora maszyn. Podczas napełniania farbą drukarki do opakowań, bez wyłączenia napędu maszyny doszło do pochwycenia lewej ręki, przez będący w ruchu element maszyny. Spowodowało to amputację części palca środkowego dłoni.

 

2. 24 stycznia 2020 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.50 na terenie piekarni w miejscowości Głogowo uległ pracownik zakładu.  Podczas czyszczenia leja magazynowego ciasta przy automatycznym dozowniku ciasta, bez wyłączenia napędu maszyny doszło do pochwycenia palców prawej dłoni przez obracające się walce. W wyniku tego zdarzenia doszło do zmiażdżenia palców.

 

3. 27 stycznia 2020 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 08.30 na terenie lasu Leśnictwa Długi Most uległ pracownik zakładu wykonującego usługi leśne z siedzibą w miejscowości  Okalewko.  Pracownicy brygady usuwali gałęzie drzew przeznaczonych do wycinki. W obszarze wycinki znajdowało się spróchniałe drzewo. Poszkodowany postanowił je wyciąć. Podczas cięcia drzewo przewróciło się na mężczyznę powodując urazy w postaci złamania barku oraz uszkodzenie kręgosłupa. 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wypadki