Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 19 października 2023
Opublikowano: 19 October 2023
1:0 minut
M.G.

W dniu 18.10.2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy.
Uczestnikami wydarzenia byli członkowie Komisji oraz uczniowie ZSCKU w Gronowie.
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.
Celem wydarzenia jest m. in. promowanie dobrych praktyk stosowanych w gospodarstwie rolnym, przedstawienie problematyki zagrożeń przy pracy rolniczej oraz podsumowanie wspólnych działań instytucji działających na rzecz rolnictwa w mijającym  roku oraz omówienie wspólnych obszarów działań na rok 2024.
Inspektor pracy Gabriel Tyszkiewicz omówił zagrożenia występujące podczas eksploatacji urządzeń rolniczych na przykładzie udostępnionych przez szkołę maszyn oraz wypadki w rolnictwie. 
Wypadki przy pracy rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2022  oraz choroby zawodowe rolników przedstawił Jerzy Wojtach z Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu