Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 4 grudnia 2023
1:32 minut
M.G.

30 listopada 2023 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, w którym wzięło udział 41 uczniów z 20 szkół.

Celem konkursu jest:
- popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy,
- kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,
- szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród rolników,
- promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczeństwie,
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o BHP.

Konkurs przeprowadzony był w trzech etapach:
I część pisemna obejmowała rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań. Czas na jego rozwiązanie wynosił 20 minut.
Po części pisemnej czworo uczniów uzyskało tą samą liczbę punktów, w związku z tym przeprowadzono dogrywkę.
Do II części zakwalifikowało się pięciu uczestników (z największą liczbą punktów) będących jednocześnie finalistami. Mieli część praktyczną, która polegała na ujawnieniu nieprawidłowości w udostępnionym sprzęcie rolniczym oraz część ustną.

Lista laureatów:

I miejsce Maciej Duchewicz z Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
II miejsce Jakub Osiński z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
III miejsce Łukasz Predenkiewicz z Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
IV miejsce Piotr Pietrykowski z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie
V miejsce Zuzanna Grochal z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy

Organizatorzy konkursu Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Kujawsko- Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie ufundowali nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy!!!

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu